Önlisans - Adalet Meslek Yüksekokulu
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
MUH121 Muhasebe I Zorunlu 1 1 2
Dersin Amacı
Genel muhasebenin dönemiçi işlemleri öğretilir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. SERVER DEMİRCİ
Öğrenme Çıktıları
1 defterlere günlük işlemleri kaydedebilir
2 hesap düzenini bilir
3 muhasebe temel kavramlarını bilir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1.Muhasebe tanımı, temel kavramları
2.Belge düzeni
3.Defter kayıtları
4.Hesap planı
5.Hazır değer hesaplarının işleyişi
6.Menkul kıymetler ve ticari alacak hesaplarının işleyişi
7.Stok hesaplarının işleyişi
8.Duran varlık hesaplarının işleyişi
9.Yabancı kaynak hesaplarının işleyişi
10.Özkaynak hesaplarının işleyişi
11.Gelir tablosu hesaplarının işleyişi
12.Maliyet hesaplarının işleyişi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Muhasebenin tanımı ve temel kavramları
2 Belge düzeni
3 Hesap ve hesap planı
4 Defter kayıtları
5 Hazır değerler hesaplarının işleyişi
6 Menkul kıymetler hesaplarının işleyişi
7 Ticari alacaklar hesaplarının işleyişi
8 Arasınav
9 Stok hesaplarının işleyişi
10 Duran varlık hesaplarının işleyişi
11 Mali borç hesaplarının işleyişi
12 Ticari borç hesaplarının işleyişi
13 Özkaynak hesaplarının işleyişi
14 Gelir hesaplarının işleyişi
15 Gider hesaplarının işleyişi
16 Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Genel Muhasebe I, Ataman Ümit
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam 0 0 0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10110213100000000
ÖÇ 20110223200000000
ÖÇ 30110223100000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^