First Cycle - Faculty of Business Administration - Business Informatics (German)
Y : Year of Study S : Semester
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course Y S ECTS
KSS115 Fine Arts I Compulsory 1 1 2
Objectives of the Course
Sanat mantığının ilkelerini, bir yapıtın nasıl okunucağını, sanat eğitimi almayan öğrencilere aktarmak.
Learning Outcomes
1 develop interest in art.
2 understand to relationship between art and commerce
3 control the adaptation of the estetic designs to the mass-productions.
4 compare social and economic processes of the cultural according to their artistic styles
5 recongize the different artistics styles of the civilizations
Mode of Delivery
Formal Education
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1 İnsan varlığının türsel özzellikleri ve sanat oluşturma özlelliği vurgulanmıştır.
2 Bir diğer özellik ise insan varlığının yaratıcılığıdır.
3 Sanatsal yaratımlar bir kültür çevresinde şekillenir ve bir bütünlüğe ulaşır.
4 Uygarlık ve kültür kavramı ile Batı uygarlığını etkileyen bazı antik kültürlerin özellikleri incelenmiştir.
5 Uygarlıklar bir sistemdir ve sanat da bu bütünün bir ayrıntısıdır.
6 Uygarlıkların inanç sistemleri ve sanat kurallarının ortaya çıkmasına ve üsluplaşmaya etkendir.
7 Mezopotamya, Mısır, Antik Yunan, Türk İslam, Hristiyan sanatlarının mantığı anlatılmıştır.
8 Ara sınav
9 Orta Çağ sonrası ara dönem, Rönesans, Romantizm, Empresyonizm, Expresyonizm ekolleri.
10 Kavramsal Sanat ve günümüz Batı sanatının incelenmesi.
11 Endüstriyel sanatın uygulamaları, kültürlerle ilişkiler.
12 Uygulamaların Pazarlanması
13 Uygulamaların Pazarlanması
14 Modern Çağdaş Türk Sanatı ve Avrupa ile entegrasyon sürecine bakış ,Sınıf içi eleştiriler, görüşler
15 Kavramsal sanatla ilgili bir sınıf içi workshop çalışması hazır malzemeler kullanılarak yapılabilir.
16 Ders çalışma haftası
17 Yarı yıl sonu sınavi
Recommended or Required Reading
1- Yaratıcılık(Halide S. Yavuz) 2.Oluşum Süreci İçinde Sanatın Tarihi(N. B. İpşiroğlu) 3.Sanat Tarihinin Temel Kavramları(Heinrich Wölfflin) 4.Uygarlık Tarihi(Server Tanilli) 5.Felsefe Tarihi(Weber Alfred) 6.Tarih Sümer'de Başlar(Samuel Noah Kramer) 7.Tarih Öncesinden Bizans'a(Prof. Nermin Sinemoğlu) 8. Eski Mısır Tarih ve Medeniyeti (Afet İnan) 9. Mitoloji Sözlüğü (Azra Erhat) 10. Günlük Yaşamdan Sanata (Unberto Eco) 11. Rönesans Felsefesi (Yalçın Kaya) 12. Romantizm Sanat Ansiklopedisi (Francis Claudon) 13. Empresyonizm (Maurice Serullaz) 14. Expresyonizm (Lionel Richard) 15. Modern Sanatın Öyküsü (Norbert Lynton) 16. Yunan Sanatı (Gisela Richter) 17. Sanat ve Estetik (Dominique Jameux) 18. Sanatta Devrim (N. B. İpşiroğlu) 19. Greek Estetiği (İsmail Tunalı) 20. Türk Sanatı (Prof. Dr. Celal Esad Arseven)
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Sınıfta toplu anlatım, görsel anlatım ve tartışma.
Assessment
AssessmentQuantityWeight
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
Total100
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Exam1100
Total100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Exam1100
Total100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
Activities Number Time (hours) Total Work Load (hours)
Total 0 0 0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO 1PO 2PO 3PO 4PO 5PO 6PO 7PO 8PO 9PO 10PO 11PO 12PO 13PO 14PO 15PO 16
LO 10200000000000000
LO 20020000000000000
LO 30200000000000000
LO 40020000000000000
LO 50020000000000000
LO 60000000000000000
LO 70000000000000000
LO 80000000000000000
LO 90000000000000000
LO 100000000000000000

^