Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
YDIO101 Bağlamsal Dilbilgisi I Zorunlu 1 1 4
Dersin Amacı
Öğrencilerin İngilizce'nin bazı dilbilgisel özelliklerini tanımasını, betimlemesini ve açıklamasını sağlamak ve özellikle ana dili Türkçe olan öğrencilerin İngilizce öğrenirken karşılaşabileceği zorlukları açıklamak amacıyla İngilizce'nin bu dilbilgisel özelliklerini Türkçe'nin dilbilgisel özellikleriyle karşılaştırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. MUSTAFA CEM ÇAKIR
Öğrenme Çıktıları
1 Türkçe'de ve İngilizce'de dilek kiplerini tanımlama, açıklama ve ifade etme
2 İngilizce'nin ve Türkçe'nin zamanlarını kullanma ve karşılaştırma
3 Zaman ve kılış kavramlarını tanıma
4 Türkçe'de ve İngilizce'de belirtme durumlarını ayırt edebilme
5 Farklı fiil tiplerini tanıyıp ayırt edebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla öğrencileri anlam yaratma, biçim ile metin türü arasındaki ilişki, bağlam ile yapı arasındaki ilişki, yapıların farklı bağlamlardaki anlamları ve üst düzey metinlerde kullanımı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 BE-support, the copula
2 Definiteness in Turkish and English
3 Tense and Aspect, a general overview
4 The expression of Tense and Aspect in Turkish and English
5 Present Simple Tense and the Turkish Aorist
6 Present Progressive, Stative verbs
7 Future Time: Will and Be Going To
8 Arasınav
9 Past Simple and Present Perfect
10 Past Progressive, Present Perfect Progressive, Past Perfect, Past Perfect Progressive
11 Future Progressive, Future Perfect, Future Perfect Progressive
12 Modality, a general overview
13 Polite Questions and Requests, Expressing Necessity, Lack of Necessity and Prohibition
14 Advisability, Making Suggestions, Ability, Degrees of Certainty
15 Çalışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavı
17 Yarıyıl Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Türkçe ve İngilizce'nin dilbilimsel özellikleri konusunda makaleler. Understanding and Using English Grammar (third ed.). Azar, B.S. Longman, 1999.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Çeşitli dil yapılarının anlatılması ve tartışılması.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ara Sınav Hazırlık 1 28 28
Final Sınavına Hazırlanma 1 42 42
Toplam 5 84 112
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13311332333111000
ÖÇ 23311332333111000
ÖÇ 33311333333111000
ÖÇ 43321333333111000
ÖÇ 53321333333111000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^