Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
YDIO105 Dinleme ve Sesletim I Zorunlu 1 1 3
Dersin Amacı
Öğrencilerin İngilizce'de anlamı değiştiren sesleri, anlamı değiştirmeyen sesleri ve İngilizce'nin farklı hece tiplerini tanımalarını, betimlemelerini, üretmelerini ve karşılaştırmalarını sağlamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. MUSTAFA CEM ÇAKIR
Öğrenme Çıktıları
1 İngilizce'nin farklı hece tiplerini doğru üretebilme
2 İngilizce'deki çekim eklerini doğru sesletebilme
3 İngilizce'de anlamı değiştiren sesler ile anlamı değiştirmeyen sesleri birbirinden ayırabilme
4 İngilizce'de anlamı değiştirmeyen sesleri doğru üretebilme
5 İngilizce'de anlamı değiştiren sesleri doğru üretebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Farklı bağlamlardan alınmış özgün dinleme materyalleri ve konuşma öbeklerini çözümlemek; ses farklılıkları ve problemli seslerin sesbilimsel çevriyazımı; üst düzey dinleme becerileri; sesli harfler, sessiz harfler, kelime vurgusu ve tonlama gibi temel dinleme ve konuşma becerileri; öğrenme ve üretme amacıyla sesbilimsel çevriyazım.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Individual sounds of English, How speech sounds are made, Consonants and vowels
2 The description of English consonants, Place of articulation
3 Manner of articulation, Voicing
4 Phonetic symbols for vowels
5 The description of English vowels, Tongue height, Frontness/backness, Tense/lax, Lip rounding
6 Complex vowels (diphthongs), Semi-vowels (glides)
7 English sounds in context, Positional variation, Contrastive sounds (phonemes) of English
8 Arasınav
9 Non-contrastive sounds (allophones) of English
10 The pronunciation of grammatical endings, The regular past tense
11 The pronunciation of grammatical endings, The plural, possessive, and third person singular
12 The shape of English words
13 The sonority scale
14 Syllable types, Consonant clusters
15 Çalışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavı
17 Yarıyıl Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Telaffuz açısından sorunlu olabilecek İngilizce kelimelerden oluşan listeler.
Teaching American English Pronunciation. Avery, P. - Ehrlich, S. Oxford University Press, 1992.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
İngilizce telaffuzun farklı yönlerini anlatma ve tartışma.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ara Sınav Hazırlık 1 17 17
Final Sınavına Hazırlanma 1 17 17
Toplam 5 48 76
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13311332333111000
ÖÇ 23311332333111000
ÖÇ 33311332333111000
ÖÇ 43311332333111000
ÖÇ 53311332333111000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^