Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
TTO122 Türkçe II: Sözlü Anlatım Zorunlu 1 2 2
Dersin Amacı
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma. Metin okuma teknikleri, okunan metinler ve dinlenen/izlenen etkinlikler üzerinde açıklama ve yorum yapma. Konuşma türleri: (a) karşılıklı konuşmalar (diyalog, adres sorma, vd); (b) topluluk karşısında konuşmalar (bir olayı, anıyı anlatma; bir duyuruyu iletme; şiir okuma; roman, öykü, oyun, film anlatma; ders anlatma/araştırma sunumu, konferans verme, söylev/nutuk, vd); (c) tartışmalı toplantılar ve bu toplantılarda yapılan konuşmalar (tartışma, münazara, açıkoturum=panel, forum vb’de konuşma; sempozyum, kongre=kurultay, seminer, çalıştay vb’de bildiri sunma); (d) radyo ve televizyon konuşmaları. Konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar. Değişik konularda hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma yapma çalışmaları. Dilbilgisi (sesbilgisi, anlambilgisi-özet bilgi). Konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. MUSTAFA AKSU
Öğrenme Çıktıları
1 Türk ve yabancı klasikleri okuyarak bilgi birikimine sahip olur.
2 Okuyarak ve uygulayarak toplum önünde söz söyleme ve konuşma yeteneği kazanır.
3 Çağın konularına uygun olarak donanımlı bireyler yetiştirir.
4 Çeşitli sözlü anlatım türleri üzerinde inceleme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
5 Okuma alışkanlıklarını geliştirir, düşünce sistemini öğrenir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Derste konuşma, güncel konuşma panel, acık oturum, münazara ve konferans gibi sözlü konuşma çeşitleri işlenilmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Konuşma
2 Günlük konuşma
3 Amaçlı konuşma
4 Panel
5 Forum
6 Açık oturum
7 Sempozyum
8 Ara sınav haftası
9 Konferans
10 Seminer
11 Yorum
12 Görüşme
13 Söylev
14 Değerlendirme
15 Münazara
16 Ders çalışma haftası
17 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Çatıkkaş, M. Ata. Örnekli-Açıklamalı Yazılı ve Sözlü Anlatım Kılavuzu, 2. Baskı, Alfa yayınları, İstanbul 2001 Ergin, Muharrem: Üniversiteler için Türk Dili, 1986 Kaplan, Mehmet. Hikaye Tahlilleri, Dergah yayınları, İstanbul 1979 Komisyon, Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Ankara 1990 Suud Kemal Yetkin, Denemeler
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım - tartışma - soru/cevap
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Bu derste staj yapılmamaktadır.
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav Hazırlık 1 14 14
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Toplam 16 30 56
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12011332030111000
ÖÇ 22021332010131000
ÖÇ 33021222010132000
ÖÇ 43021121010211000
ÖÇ 53022111010111000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^