Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
YDIO102 Bağlamsal Dilbilgisi II Zorunlu 1 2 4
Dersin Amacı
Öğrencilerin İngilizce'nin bazı dilbilgisel özelliklerini tanımasını, betimlemesini ve açıklamasını ve özellikle ana dili Türkçe olan öğrencilerin İngilizce öğrenirken karşılaşabileceği zorlukları açıklamak amacıyla bunları Türkçe ile karşılaştırmasını sağlamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. MUSTAFA CEM ÇAKIR
Öğrenme Çıktıları
1 İngilizce'de ve Türkçe'de fiilin çatısını tanıma, açıklama ve kullanma
2 Farklı cümlecik türlerini tanıma ve ayırt etme
3 Geçişlilik kavramını tanımlama ve açıklama
4 Türkçe'de ve İngilizce'de öğe diziliminin rolünü tartışma
5 İngilizce'nin ve Türkçe'nin hal eki sistemlerini karşılaştırma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
İleri düzey metinlerde sıklıkla kullanılan sözcük sınıfları, tümce öğeleri, tümce çeşitleri ve tümce parçaları gibi ileri seviye dil yapıları; sorunlu olarak nitelendirilen İngilizce dilbilgisi yapılarının işlevleri ve kullanımları açısından bağlam ve yanlış çözümlemesi yöntemleriyle değerlendirmeleri; ileri düzey İngilizce dilbilgisi yapılarının tanımlayıcı incelemesi; bu yapıların farklı bağlamlarda kullanımı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 The Case System in Turkish and English
2 Word Order in Turkish and English
3 Transitivity: Intransitive, Transitive and Ditransitive Verbs
4 Conditional Clauses, a general overview, Type 0 and Type 1
5 Conditional Clauses, Type 2, Type 3 and the Mixed Type, Wish Clauses
6 Voice, a general overview, The Passive Voice in Turkish and English
7 The Causative Voice in Turkish and English
8 Arasınav
9 The Reflexive Voice and the Reciprocal Voice in Turkish and English
10 Embedding, a general overview, Types of Clauses
11 Adjective (Relative) clauses
12 Adverb clauses
13 Noun clauses
14 Reported Speech, the Subjunctive, Reduction of clauses
15 Çalışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavı
17 Yarıyıl Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Türkçe ve İngilizce'nin dilbilimsel özellikleri konusunda makaleler.
Understanding and Using English Grammar (third ed.). Azar, B.S. Longman, 1999.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Çeşitli dil yapılarının anlatılması ve tartışılması.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ara Sınav Hazırlık 1 28 28
Final Sınavına Hazırlanma 1 42 42
Toplam 5 84 112
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13311332333111000
ÖÇ 23311332333111000
ÖÇ 33311332333111000
ÖÇ 43311332333111000
ÖÇ 53311332333111000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^