Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
EGT306 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 3 3
Dersin Amacı
İslamiyet öncesinden günümüze kadar Türk Eğitiminin düşünürleri, eğitim kurumları, öğretmen yetiştirilme, eğitim mekanları ile ilgili bilgi birikiminin ortaya çıkarılarak tartışılması.
Öğrenme Çıktıları
1 Öğrenciler Türk eğitim sisteminde 1970'den sonra kaydedilen gelişmeleri idrak eder.
2 Öğrenciler Türk eğitim tarihindeki önemli eğitimcileri ve bu kişilerin eğitim sistemine katkılarını açıklar.
3 Öğrenciler Osmanlı eğitim sisteminin genel özelliklerini kavrar.
4 Öğrenciler İslamiyet öncesi Türk eğitim sistemini İslamiyet sonrasındaki sistemle karşılaştırır.
5 Öğrenciler eğitim ve öğretimin anlamını, dersin kapsam ve içeriğini kavrar.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefî, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme.Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Eğitim-Öğretim kavramları, tarih boyunca farklı kültürlerdeki kapsam ve anlam değişiklikleri
2 Türklerin Müslüman olmalarından önceki eğitim tarihi
3 İslamiyet öncesi dönemde Türkleri etkileyen diğer kültürlerdeki eğitim faaliyetleri
4 Karahanlılar’da eğitim, Farabi, İbn-i Sina, Kaşgarlı Mahmut’un Türk eğitim tarihindeki yeri
5 Selçuklular ve Anadolu Beylikleri’nde eğitim, Ahilik ve Türk eğitim tarihindeki yeri
6 Osmanlılarda ilköğretim, saray eğitimi, askeri eğitim, azınlık ve yabancı okullardaki eğitim, halk eğitimi
7 Osmanlılarda eğitimini idari teşkilatlanması, Vakıfların Türk eğitim tarihindeki yeri, Matbaanın Türk eğitim tarihindeki önemi, Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi
8 Ara sınav
9 Tanzimat döneminde eğitim, Meşrutiyet ve Mutlakiyet dönemlerindeki eğitimin karşılaştırılması
10 Emrullah Efendi, Satı Bey, Prens Sabahattin, İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun Türk eğitim tarihindeki yeri, Milli uyanış ve örgütlenmeye öğretmenlerin etkisi
11 Tevhid-i Tedrisat, Atatürk’ün Türk eğitim tarihindeki yeri
12 Cumhuriyet döneminde ilk öğretimde, orta öğretimde, özel eğitimde yenilik ve gelişmeler, Eğitimin idari teşkilatlanması
13 Köy Enstitüleri’nin Türk eğitim tarihindeki yeri ve etkileri, Cumhuriyet döneminde öğretmen yetiştirme politikası
14 Cumhuriyet döneminin başlıca eğitimcileri, Türkiye-AB ilişkisinin eğitim tarihi açısından analizi
15 Değerlendirme
16 Çalışma
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Koçer, H.A. (1987). Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu Ve Gelişimi: Ankara. Akyüz, Y. (2007). Türk Eğitim Tarihi: Ankara. Ergün, M. (1982). Atatürk Devri Türk Eğitimi: Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, tartışma, sunum, rapor hazırlama, film ve video izleme
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 1 24 24
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 24 24
Proje 1 24 24
Toplam 3 72 72
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11322222222023000
ÖÇ 20222332322202000
ÖÇ 30011110222211000
ÖÇ 41111111210221000
ÖÇ 51110111112211000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^