Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
KSS334 Etkili İletişim Zorunlu 1 1 4
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere toplum içinde etkili ilişkiler kurmak/geliştirmek ve yetkin konuşmacılar olmak için gerekli olan etkili iletişim davranışlarını kazandırmaktır. Derste etkili konuşmanın ilkeleri, konuşma hazırlamanın, ana hatlarını belirlemenin ve konuşma yapmanın teknikleri de incelenecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi SİNAN OKAN ÇAVUŞ
Öğrenme Çıktıları
1 Kendi iletişim davranışlarına eleştirel bir şekilde yaklaşıp gerekli değişimleri yapabilme becerisini kazanmak
2 Görsel işitsel araçları sözel sunumlarda en etkin şekilde kullanma becerisini kazanmak
3 Göz teması, vücut dili, ses gibi özellikleri sözel bir sunumda etkin bir şekilde kullanabilmek
4 Farklı amaçlara uygun bir sunum hazırlayabilmek
5 Çeşitli teknikleri kullanarak bilgiyi sözel aktarma becerisini kazanmak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
İletişim Modeli, etkili mesaj hazırlamak ve ifade etmek, dinleme becerileri, vücut dili, dil üstü öğeler ve meta mesajlar, açık dil kullanımı, kültür ve dil, kültür ve iletişim, topluluk önünde konuşma yapma, konuşma türleri, konu ve materyal seçimi, konuşmanın ana hatlarının belirlenmesi, konuşma metninin hazırlanması, görsel ve işitsel araçların kullanımı, öğrenci sunumları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 İletişim Modeli
2 Etkili mesaj hazırlamak ve ifade etmek
3 Dinleme
4 Vücut Dili
5 Dil üstü öğeler ve meta mesajlar
6 Açık dil kullanımı
7 Kültür ve dil, kültür ve iletişim
8 Ara sınav
9 Topluluk önünde konuşma yapmak: Konuşma türleri
10 Konu ve mateyallerin seçimi, konuşmanın anahatlarının belirlenmesi
11 Görsel işitsel araçların kullanımı
12 Öğrenci sunumları
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları
15 Öğrenci sunumları
16 Yarıyıl sonu sınavları
17 Yarıyıl sonu sınavları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
MacKay, M., Davis, M. and Fanning P. (1995). Messages. Oakland, CA: New Harbinger
Morgan, J. and Welton, P. (1986). Se What I Mean. New York, USA: Arnold
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders anlatımı, vaka incelemesi, sözlü sunumlar
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav180
Ödev Sunma120
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Proje Savunması140
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 1 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 1 3 3
Final Sınavına Hazırlanma 2 3 6
Ev Ödevi 1 8 8
Araştırma Sunumu 1 1 1
Diğer 1 3 3
Toplam 48 23 91
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13230110000010000
ÖÇ 23130110000010000
ÖÇ 33130110000010000
ÖÇ 43130110000030000
ÖÇ 53130110000010000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^