Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
YDIO302 Türkçe-İngilizce Çeviri Zorunlu 3 6 4
Dersin Amacı
Bu ders, İngiliz Dilinin yapısal ve iletişimsel özelliklerini Türkçe'nin yapısal ve iletişimsel özellikleri ile karşılaştırmalı olarak incelemeye, çevirinin orta ve ileri düzey kavram ve tekniklerini farklı metin türlerinden örneklerle açıklamaya ve uygulamaya odaklanmıştır. Bu dersin nihai amacı, öğrencilere, dilden dile aktarım yoluyla edindikleri bilgi ve becerilerini İngilizce öğretim sürecine etkili bir biçimde aktarabilecekleri donanım kazandırmaktır. Bu dersin genel amacı ise, öğrencilere genel dil bilinci kazandırmak, öğrencilerin problem çözme yeteneklerini geliştirmek ve onlara, kendi başlarına düşünce üreterek kendilerini daha iyi ifade edebilme becerisi kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi SİNAN OKAN ÇAVUŞ
Öğrenme Çıktıları
1 Öğrenciler meslek yaşamlarında öğrencileriyle daha iyi bir iletişim kurabilecek, karşılaşacakları sorunlara daha etkili çözümler bulabilecekelrdir.
2 Öğrenciler öz-/eş-değerlendirme becerileri ve genel bir dil bilinci kazanarak, bunu ileriki meslek yaşamlarında etkili bir biçimde kullanabileceklerdir.
3 Öğrenciler gerçekleştirdikleri çeviri etkinlikleri sonunda elde ettikleri bilgi ve becerileri dil öğrenme-öğretme süreçlerine aktarabilecekler,
4 Öğrenciler Türkçe metinleri bağlamsal kullanımları içinde çözümleyebilecek ve bu doğrultuda İngilizce bir metin oluşturabilecekler,
5 Öğrenciler Türkçe cümleleri, yapısal/iletişimsel/bağlamsal özelliklerini de dikkate alarak çözümleyebilecek ve bu özellikleri koruyarak Türkçe cümleleri İngilizceye aktarabilecekler,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Dil öğretiminde çevirinin yeri ve önemi; çeviri yaklaşımları; güncel ve akademik konularda özgün Türkçe metinlerin İngilizce’ye çevrilmesi alıştırmaları ve değerlendirme yöntemleri. Çeviri teknikleri bağlamımda öğretilmiş kuramların yardımıyla düz yazı, kısa öykü, akademik makale gibi metinlerin İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Genel giriş, dersin ve amacının tanıtımı.
2 Çeviri kavramının, çeviribilim kuramları yardımıyla açıklanması; diller arası anlam aktarım kavramı.
3 Bilgi içerikli ve anlam içerikli metin kavramları, özellikleri ve farkları.
4 Teknik metin çevirileri: Kullanma klavuzları, yönetmelikler, sözleşmeler.
5 Teknik metin çevirileri: Kullanma klavuzları, yönetmelikler, sözleşmeler (devam)
6 Edebiyat metinlerine ve edebiyat metinlerinin çevirisine giriş. Anlam aktarım teknikleri.
7 Örnek metin çevirisi I. (Bilgi içerikli metinler, düzanlam çevirisi)
8 Ara Sınavlar
9 Sınav değerlendirmesi; örnek metin çevirisi II (Bilgi içerikli metinler, devam)
10 Örnek metin çevirisi III. (Bilgi içerikli metinler, devam)
11 Örnek metin çevirisi IV. (Bilgi içerikli metinler, devam)
12 Örnek metin çevirisi V. (Edebiyat metinleri, yananlam çevirisi)
13 Örnek metin çevirisi VI. (Edebiyat metinleri, devam)
14 Örnek metin çevirisi VII. (Edebiyat metinleri, devam)
15 Çevirinin dil öğretim ortamlarında kullanım yolları ve yöntemleri. Genel tekrar.
16 Final Sınavları
17 Final Sınavları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
http://www.collins.co.uk/corpus/corpussearch.aspx http://www.dictionary.com http://www.lextutor.ca/concordancers/concord_e.html http://www.natcorp.ox.ac.uk/ The course book compiled with the sentences and texts taken from various authentic sources, and articles written on translation and translation studies
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin öğretim elemanı tarafından ders anlatımı, İngilizce ve Türkçe dil yapılarının kıyaslanması üzerine sınıf tartışmaları, Sözlük kullanımı ve internetten araştırma yöntemleri, Bireysel çalışma (çeviri pratiği), Grup çalışması (çeviri pratiği)
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 1 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 1 3 3
Final Sınavına Hazırlanma 1 3 3
Ev Ödevi 10 3 30
Toplam 54 14 106
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11222332131111000
ÖÇ 22223232231121000
ÖÇ 33122333131211000
ÖÇ 41132333131111000
ÖÇ 53133333131111000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^