Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
YDIO308 Edebiyat ve Dil Öğretimi II Zorunlu 3 6 4
Dersin Amacı
Bu ders öğretmen adaylarının İngilizce öğretiminde edebi metinleri ve filmleri anlamlı ve İngilizce öğrenmeyi destekleyici bir biçimde kullanma becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM KAŞLIOĞLU
Öğr. Gör. Dr. PINAR ERSİN
Öğrenme Çıktıları
1 filmlerin ne şekilde analiz edilebileceği ile ilgili bilgilenecekler (olay örgüsü, karakter işlenişi, kamera açıları vb.)
2 hazırlanan aktivite ve materyallerin amaca ve metne uygun olup olmadığını değerlendirme becerisine sahip olacaklar
3 şiir üzerine ders hazırlayabilmek için gereken becerileri geliştirecekler
4 bütün bir kitap için o kitabın temasını irdeleyen ve öğrencilerin İngilizce becerisini geliştiren aktiviteler tasarlayabilecekler
5 öğretmen adayları kısa öykü üzerine etkili ders planlayıp hazırlayabilecekler
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Kısa öykü ders planlarının incelenmesi, Kısa öyküye dayalı ders tasarımı ve sunumu, Romana dayalı aktivite portföyü tasarlanması, Yabancı dil derslerinde şiir, Örnek şiir ders planı ve aktivitelerinin incelenmesi, Şiir dersi ve materyallerinin tasarlanması, Film analizi, Kısa film projesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Akademik takvimin üzerinden geçilmesi ve ders içeriğinin tartışılması.
2 Şiirin İngilizce öğrenen çocuklarla kullanımı
3 Çocuklara yönelik şiir ders planlarının ve aktivitelerin sunumu / geribildirim İngilizce öğretiminde şiirin kullanımı (gençler ve yetişkinlere yönelik şiir seçimi ve ders tasarlanması)
4 Şiir ders planları ve aktivitelerinin sumumu / geribildirim
5 Seçilen romanın tartışılması: temalar, karakterler, karşılaştırmalı analiz
6 Seçilen romana uygun aktivite tasarlama: Mary Shelley'nin Frankenstein romanı
7 Seçilen romana uygun aktivite tasarlama: Mary Shelley'nin Frankenstein romanı
8 Vize sınav haftası
9 Frankenstein için tasarlanan seçilmiş aktivitelerin sunumu
10 Film teknikleri: kısa filmler ve seçilmiş sahneler üzerinden tekniklerin incelenmesi
11 Film teknikleri: kısa filmler ve seçilmiş sahneler üzerinden tekniklerin incelenmesi
12 Kısa film projesi: proje taslaklarının hazırlanması
13 Kısa film projeleri ve taslakların sunulması / geribildirim
14 Kısa film projesi çalışması
15 Kısa film projesi çalışması
16 Kısa filmlerin sunumu, değerlendirme
17 Final sınav haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Collie, J., Slater, S. (2007). Literature in the language classroom. Cambridge: CUP. Dahl, R. (2007). James and the giant peach. London: Puffin Books. Duff, A., & Maley, A. (2007). Literature. Oxford: OUP. Lazar, G. (1993). Literature and language teaching. Cambridge: CUP. Mignani, A. (2003). Tales to talk about. Genoa: Black Cat Publishing.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Konu anlatımı, grup çalışması, bireysel çalışma, örnek aktivitelerin ve ders planlarının incelenip değerlendirilmesi, öğrenci sunumları, sınıf tartışması
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Proje150
Ödev Sunma210
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 7 7
Final Sınavına Hazırlanma 1 7 7
Proje 1 10 10
Araştırma Sunumu 1 3 3
Toplam 10 69 111
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13032332003300000
ÖÇ 23032332003300000
ÖÇ 33032332003300000
ÖÇ 42000331002300000
ÖÇ 50022220000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^