Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
EGT303 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 4 5
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğretmen adaylarına sınıflarda sıklıkla meydana gelen disiplin problemlerini etkili bir biçimde ele alabilmek için gerekli bilgiyi kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. DERİN ATAY
Öğrenme Çıktıları
1 Öğretmen adayları, sınıf yönetimini geliştirmek için veliler, müdür ve diğer öğretmenlerle nasıl işbirliği içinde çalışacağını öğrenecektir.
2 Öğretmen adayları öğrencilerin sınıf içinde ve dışında gösterdikleri uygun olmayan davranışların altında yatan olası sebepleri öğreneceklerdir.
3 Öğretmen adayları, gerçek sınıf durumlarını değerlendirip, sıklıkla karşılaşılan disiplin problemleri ve uygunsuz öğrenci davranışları ile başa çıkabilmek için stratejiler geliştireceklerdir.
4 Öğretmen adayları dil sınıflarında sıklıkla karşılaşılan disiplin problemlerini tartışacaklar ve farkına varacaklardır.
5 Öğretmen adayları sınıf yönetimi kavramının geniş kapsamını anlayacaklardır
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Disiplin problemlerinin sebepleri: Öğrenciler Disiplin problemlerinin sebepleri: Okul ve öğretmenler Öğrencilere işbirliği yapılmasının öğretilmesi Sınıfta olumlu bir atmosfer yaratma Öğrenciler ve veliler ile iletişim Uygun olmayan davranışlara sistematik yaklaşma Uygun olmayan davranışların düzeltilmesi Sınıf düzenini bozmayan davranışlarla başa çıkma Sınıf düzenini bozan davranışlarla başa çıkma Gerçek sınıf durumlarını tartışma
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Akademik takvimin üzerinden geçilmesi ve ders içeriğinin tartışılması.
2 Disiplin problemlerinin sebepleri: Öğrenciler
3 Disiplin problemlerinin sebepleri: Okul ve öğretmenler
4 Öğrencilere işbirliği yapılmasının öğretilmesi
5 Sınıfta olumlu bir atmosfer yaratma
6 Öğrenciler ve veliler ile iletişim
7 Uygun olmayan davranışlara sistematik yaklaşma
8 Uygun olmayan davranışların düzeltilmesi
9 Sınıf düzenini bozmayan davranışlarla başa çıkma
10 Sınıf düzenini bozan davranışlarla başa çıkma
11 Gerçek sınıf durumlarını tartışma
12 Gerçek sınıf durumlarını tartışma
13 Gerçek sınıf durumlarını tartışma
14 Gerçek sınıf durumlarını tartışma
15 Gerçek sınıf durumlarını tartışma
16 çalışma
17 final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Cangelosi, J. S. (2000). Classroom management strategies. New York: John Wiley & Sons. Fontana, D. (1994). Managing classroom behavior. Leicester: BPS Books
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Hoca tarafından ders anlatımı, interaktif soru sorma tekniğiyle öğrencilerin derse katılımı, Gerçek sınıf ortamı örneklerinin sınıf yönetimi açısından incelenmesi, Grup çalışması, bireysel çalışma
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı00
Proje Savunması1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Uygulama/Pratik 2 14 28
Quiz Hazırlığı 1 14 14
Ev Ödevi 1 28 28
Proje 1 28 28
Toplam 7 98 126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13000230000300000
ÖÇ 23000230000300000
ÖÇ 33000230000300000
ÖÇ 43000230000300000
ÖÇ 53000230000300000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^