Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
EGT304 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 3 6 4
Dersin Amacı
Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması, mesleki bilginin sosyal hizmet çalışmalarında kullanılarak değerlendirilmesi, mesleki oluşum kanalıyla toplumsal ve eğitimsel sorunların belirlenmesinde, irdelenmesinde ve çözümlenmesinde farkındalık yaratılması ve sorumluluk alınması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi KAMİLE HAMİLOĞLU
Öğr. Gör. Dr. GÖKÇE TİFTİK
Öğr. Gör. Dr. PINAR ERSİN
Öğrenme Çıktıları
1
2
3
4
5
6 Öğrenciler mesleki oluşum kanalıyla toplumsal ve eğitimsel sorunların belirlenmesinde, irdelenmesinde ve çözümlenmesinde farkındalığa sahip olabilecekler; sorumluluk alabileeklerdir
7 Öğrenciler mesleki bilgilerini sosyal hizmet çalışmalarında kullanarak değerlendirebileceklerdir.
8 Öğrenciler sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alabilecekler, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerileri kazanabileceklerdir
9 Öğrenciler panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılabilecek, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alabileceklerdir
10 Öğrenciler topluma hizmet uygulamalarının önemini anlayabilecek, toplumun güncel sorunlarını belirleyebilecek ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlayabileceklerdir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Tanışma ve dersle ilgili genel bilgiler
Topluma hizmet projesinin bireysel üyelere dağıtımı
Haftalık bireysel ve gurup olarak proje yürütme ve inceleme çalışmaları
Haftalık raporların yazımı
Raporların biraraya getirilerek projenin oluşturulması
Projenin sunumu
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Tanışma ve dersle ilgili genel bilgiler
2 Teorik: Organizasyon, oryantasyon ve dersin amaçlarının tartışılması Uygulama: Vakıf semineri/konferansı (Sivil toplum ve demokrasi)
3 Teorik: Kurumların/Okulların organizasyonu ve öğrencilerin dağıtılması Uygulama: Vakıf semineri(konferansı (Hizmetlerin projelendirilmesi)
4 Teorik: Kurumlarda/Okullarda verilebilecek hizmetin amaç ve hedeflerinin öğrenciler tarafından belirlenmesi ve planlanması Uygulama: Öğrencilerin görev yapacakları kurumu ziyaret ederek kurumdaki yöneticiler ve öğretmenlerle birlikte ortak bir çalışma planı çıkartmaları,
5 Teorik: Kurumlarda/Okullarda verilebilecek hizmetin içeriğinin ve faaliyet planının öğrenciler tarafından oluşturulması Uygulama: Kurum/Okulda başlatılan çalışma ve etkinlikler
6 Teorik: Kurumlar/Okullar hakkında genel görüşler ve tartışma Uygulama: Kurum/Okuldaki çalışma ve etkinlikler
7 Teorik: Topluma hizmet projesi hakkında bilgilerin verilmesi Uygulama: Kurum/Okuldaki çalışma ve etkinlikler
8 Ara sınav
9 T: Topluma hizmet konularının proje konularının belirlenmesi (sorun tespiti). Uygulama: Kurum/Okullardaki etkinlikler T: Topluma hizmet projesi konularının tartışılması (çözüm önerileri). Uygulama: Kurum/Okullardaki etkinlikler
10 Teorik: Topluma hizmet projesi konularının belirlenmesi (yöntem geliştirme ve uygulama çalışmaları) Uygulama: Kurum/Okuldaki çalışma ve etkinlikler
11 Teorik: Topluma hizmet projesi konularının tartışılması. Uygulama: Kurum/Okuldaki çalışma ve etkinlikler
12 Teorik: Projelerin sunumu Uygulama: Kurum/Okuldaki çalışma ve etkinlikler
13 Teorik: Projelerin sunumu Uygulama: Kurum/Okuldaki çalışma ve etkinlikler
14 Teorik: Projelerin sunumu Uygulama: Kurum/Okuldaki çalışma ve etkinlikler
15 Teorik: Projelerin sunumu Uygulama: Kurum/Okuldaki çalışma ve etkinlikler
16 Çalışma
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Booklets and books of several foundations
Lecturer's notes
Students' own teaching materials
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
anlatım, tartışma, gurup çalışması, sunum, proje
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Proje150
Ödev Sunma150
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 1 14 14
Uygulama/Pratik 2 14 28
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ev Ödevi 1 10 10
Proje 1 20 20
Araştırma Sunumu 1 5 5
Seminer 1 5 5
Alan Çalışması 1 5 5
Toplam 9 87 101
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13312121211111000
ÖÇ 21100022211211000
ÖÇ 31200000000000000
ÖÇ 41122211112012000
ÖÇ 52200000000003000
ÖÇ 62000233233211000
ÖÇ 71002022231023000
ÖÇ 82111200232323000
ÖÇ 92002222310330000
ÖÇ 102200000133313000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000
ÖÇ 130000000000000000
ÖÇ 140000000000000000
ÖÇ 150000000000000000
ÖÇ 160000000000000000
ÖÇ 170000000000000000
ÖÇ 180000000000000000
ÖÇ 190000000000000000
ÖÇ 200000000000000000

^