Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
EGT405 Okul Deneyimi Zorunlu 4 7 7
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarının fakültedeki derste öğrendikleri kuramsal ve uygulama bilgilerini öğrenip, anlayıp, özümseyip, bu bilgileri uygulama okulunda izlediği derslerle özdeşleştirebilmesi ve izlediği derslerdeki uygulamaları bu bilgiler ışığında değerlendirip sentezlemesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi KAMİLE HAMİLOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 Öğretmen adayları dönem boyunca fakültedeki derste yaptıkları kuramsal ve uygulama çalışmalrı ve staj okulunda yaptıkları gözlem ve mini-ders anlatma uygulamaları ile ikinci dönem yapacakları öğretmenlik uygulamaları stajına hazır hala gelebilecekler.
2 Öğretmen adayları öğrendikleri kavram, terminoloji ve kuramları hem fakültedeki derste hem de staj okulundaki uygulamalarla değerlendirecekler
3 Öğretmen adayları öğrendikleri kavram, terminoloji ve kuramları hem fakültedeki derste hem de staj okulunda izledekileri derslerdeki uygulamalarla sentezleyecekler
4 Öğretmen adayları öğrendikleri kavram, terminoloji ve kuramları hem fakültedeki derste hem de staj okulunda izledikleri derslerdeki uygulamalarla karşılaştıracak ve anlamlı hale getirecekler
5 Öğretmen adayları stajla ilgili tüm kavram, terminoloji ve kuramları öğrenecek, anlayacaklar ve özümseyecekler
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Öğrenciler haftalık gözlem stajlarının yanısıra, haftada bir ders saati fakültede teorik ders yaparlar. Bu derste, staj okullarında yaptıkları gözlemleri bilimsel bilgiler ışığı altında irdeler ve yorumlarlar.
Dersin İçeriği
Ders tanıtımı ve organizasyon Staj okulunun genel özelliklerinin tartışılması Staj okulunda yönetim olgusu staj okulunda öğretmen olgusu Staj okulunda öğrenci olgusu Yabancı dil sınıflarının özellikleri Sınıf yönetimi gözlemlerinin tartışılması Soru sorma tekniklerinin tartışılması Öğretim yöntemlerinin tartışılması Öğretim tekniklerinin tartışılması Öğretim malzemelerinin tartışılması Çalışma kağıtları ve notlarının değerlendirilmesi Sınav ve diğer değerlendirme ölçütlerinin tartışılması Proje Sunumları ve Değerlendirmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Ders tanıtımı ve organizasyon
2 Staj okulunun genel özelliklerinin ve yönetim örgüsünün tartışılması
3 Staj ve 'Öğrenci' olgusu
4 Staj ve 'öğrenci' olgusu
5 Staj ve dil/yabancı dil olgusu
6 Staj ve dil/yabancı dil olgusu
7 Staj ve öğrenme olgusu
8 Arasınav
9 Staj ve öğrenme olgusu
10 Staj ve ders olgusu
11 Staj ve ders olgusu
12 Staj ve öğretme becerileri ve stratejileri olgusu
13 Staj ve öğretme becerileri ve stratejileri olgusu
14 Staj ve sınıf yönetimi olgusu
15 Staj ve sınıf yönetimi olgusu Staj ve materyal/kaynak olgusu
16 Çalışma
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Higher Education Council and Ministry of National Education: Field Experience and Practice Teaching Booklet James, P. (2001).Teachers in action. London: CUP Johnson, E. K. (2000). Teacher Education. Washington: TESOL Publications Schwebel, L. (2002). The student teacher's handbook. London: LEA Wajnryb, R. (1992). Classroomobservation tasks. London: CUP
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Bu derste kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri şöyledir: anlatma, sunum, gurup çalışması, grup tartışması, ikili çalışma, bireysel çalışma, proje, günlük tutma, gözlem, rapor tutma, söyleşi, powerpoint sunum
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Proje150
Ödev Sunma150
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Öğrenciler haftada bir gün, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli ilköğretim ve ortaöğretim okullarında gözlem stajı yaparlar.
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 1 14 14
Uygulama/Pratik 4 14 56
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 2 14 28
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ev Ödevi 1 15 15
Proje 1 15 15
Araştırma Sunumu 1 4 4
Alan Çalışması 1 5 5
Toplam 14 109 179
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11111111111111000
ÖÇ 22222222222212000
ÖÇ 31112211222222000
ÖÇ 42222222233220000
ÖÇ 53221112223201000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^