Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
KSS452 Dil ve Kültür Zorunlu 4 8 4
Dersin Amacı
Bu ders, öğrencilere, dil ile kültür arasındaki karşılıklı ilişki temelinde, mesleki açıdan gerekli bilgi ve kültür donanımı kazandırmaya odaklanmıştır. Bu ders, öğrencilerin, öğretecekleri dili kültürel olarak daha yakından tanımalarını, dolayısıyla dil öğrenim/öğretim süreçlerini daha verimli ve etkili kılmayı amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi SİNAN OKAN ÇAVUŞ
Öğrenme Çıktıları
1 Öğrenciler öz-/eş-değerlendirme becerileri kazanacaklardır.
2 Öğrenciler ileriki meslek yaşamlarında karşılaşacakları sosyo-kültürel sorunları etkili, ilkeli ve verimli bir şekilde çözme becerisi kazanacaklar,
3 Öğrenciler genel bir dil bilinci kazanacak,
4 Öğrenciler (ayrı ayrı ve birbiriyle ilişkileri bağlamında) dil ve kültür kavramlarıyla ilgili kendi görüş ve düşüncelerini üretebilecek ve bunları etkin bir biçimde ifade edebilecek, arkadaşlarıyla (ileride öğrencileriyle) paylaşabilecek,
5 Öğrenciler dil ve kültür kavramlarıyla ilgili temel bilgi sahibi olacak,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Ara sınava kadar olan zaman zarfında dil, kültür, dil ve kültür ilişkisi gibi temel ve genel konulara odaklanılırken, arasınavlardan dönem sonuna kadar İngiliz dilinin tarihçesi, gelişim aşamaları, günümüz İngilizcesinin yapısal özellikleri ve kültürel arkaplanı gibi konulara ağırlık verilmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Genel giriş, dersin ve amacının tanıtımı.
2 Kültür kavramı: Tarihçe.
3 Kültür kavramı: Tarihçe (devam)
4 Kültür-dil ilişkisi: Dil nedir?
5 Kültür-dil ilişkisi: Dilsiz bir kültür olabilir mi?
6 Dil aileleri kavramına giriş. Hint Avrupa dil ailesi
7 İngilizcenin tarihsel gelişim süreci: Eski İngilizce.
8 Ara Sınavlar
9 İngilizcenin tarihsel gelişim süreci: Shakespeare ve Orta İngilizce
10 İngilizcenin tarihsel gelişim süreci: Shakespeare ve Orta İngilizce (devam)
11 İngilizcenin tarihsel gelişim süreci: Modern İngilizce.
12 Günümüz modern toplumlarında dil - kültür ilişkisi.
13 Dil - kültür ilişkisi bağlamında İngilizce öğretimi.
14 İngilizce öğretim süreçlerini nasıl daha etkili ve verimli hale getirebiliriz? (Grup çalışması)
15 İngilizce öğretim süreçlerini nasıl daha etkili ve verimli hale getirebiliriz? (Grup çalışması, devam), genel tekrar
16 Final sınavları
17 Final sınavları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Culture in Language Learning and Teaching. (http://www.readingmatrix.com/articles/genc_bada/article.pdf)
Culture in Second Language Teaching (http://www.cal.org/resources/Digest/digest_pdfs/0309peterson.pdf)
Simeon POTTER, Our Language; Penguin, London, 1986
The course book compiled with the texts/articles taken from various authentic sources on Culture, Language, Culture and Language
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin öğretim elemanı tarafından ders anlatımı, Sınıf tartışmaları, Literatür taraması, internet ve kütüphane araştırması, Bireysel çalışma (bilgiye ulaşma ve yorumlama), Grup çalışması (bilgi ve deneyim paylaşımı)
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 2 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav Hazırlık 1 2 2
Final Sınavına Hazırlanma 2 3 6
Ev Ödevi 2 3 6
Toplam 47 14 98
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13132232131211000
ÖÇ 23233333231311000
ÖÇ 32212333221111000
ÖÇ 43122333111111000
ÖÇ 53111112112121000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^