Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
YDZA131 Almanca I Zorunlu 1 1 3
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, temel Almanca bilgisiyle hedef kitleyi donatmak ve bunun sonucunda Almancayı normal hızda konuşulduğunda anlayabilmelerini sağlamak ve duygu, düşünce ve izlenimlerini yazıyla açık ve anlaşılır bir şekilde Almanca olarak aktarabilmelerine yardımcı olmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. GÜLİZAR SEMRA ÖZKURT
Öğrenme Çıktıları
1 Sözel sunumlarını Almanca içerikle yapılandırır.
2 Düşüncelerini Almanca olarak paylaşır.
3 Öğrenilen Almanca kelimeleri kullanır.
4 Bir konu hakkında Almanca metin oluşturur.
5 Almanca bir metni yorumlar.
6 Almanca soru sorar.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Perfekt:trennbare Verben,untrennbare Verben,Verben auf -ieren,Wetter-und Reiseberichte, Zimmerreservierung,Personenbeschreibungen,Dativ, Possessivartikel,mit+Dativ, Unterrichtsprojekte planen, an,auf,in+Akkusativ oder Dativ,Orientierung in der Stadt,welch-, Übungen- Wiederholung, argumentieren und vergleichen,Stadt-und Landleben,Verkehrsmittel,Komparativ und Superlativ, Nationalitäten und Sprachen,Zeitungsnachrichten, aus,bei,von,zu +Dativ,Personalpronomen:Dativ, Präteritum:Modalverben können,müssen,wollen,dürfen.Satzklammer:Modalverben, Nebensätze: dass,weil ,über Häuser und Wohnungen sprechen,Wohnungsanzeigen, Dativ-Objekt,Verben mit Dativ/mit Dat.und Akk.,eine Umfrage im Kurs,Anzeigen lesen und schreiben
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Kennenlernen,Begrüssung,Vorstellung,das Alphabet,Präsens:Konjugation,sein ,Personalpronomen
2 Imperativ mit Sie,Aussagesatz,Fragesatz,Imperativ-Satz,Woher?Wo?Wohin?,Zahlen bis 100
3 Menschen und Dinge beschreiben,Nomen:unbestimmter,bestimmter Artikel;Singular/Plural
4 Negation:nicht,kein,sein+Adjektiv,Zahlen ab 100, Wie hoch? Wie alt? Wie viele?
5 Übungen- Wiederholung
6 Interviews machen,Aktivitäten und Hobbys,Possessivartikel, haben,trennbare Verben
7 Uhrzeit(offiziell),Wochentage,ein Brief,Modalverben:möcht-,Satzklammer:trennbare Verben
8 Midterm
9 Lebensmittel,Preise,Einkaufe,Akkusativ:unbestimmter,bestimmter Artikel,keinen,Präsens
10 haben und brauchen,Modalverben:können,müssen,Satzklammer:Modalverben,Pronomen:man
11 Berufe,Aktivitäten in der Stadt,Akkusativ,Wechselpräpositionen:auf,in+Akkusativ,Possessivartikel
12 Tagesabläufe,,Personalpronomen,Präteritum:haben-sein-es gibt,für,ohne+Akkusativ,kochen,essen
13 Übungen- Wiederholung
14 Perfekt:mit haben und sein,Satzklammer:Perfekt,ein Treffen planen,eine Postkarte
15 Perfekt, Jahreszahlen,Lebensläufe,Uhrzeit(inoffiziell)
16 Study week
17 Final Exam
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Deutsche Sprachlehre für Ausländer Schulz-Griesbach Passwort Deutsch - der Schlüssel zur deutschen Sprache.Kurs- und Übungsbuch 1
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, Soru-Cevap, Araştırma, Öğrenci Merkezli Anlatım
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 8 8
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 8 8
Ara Sınav Hazırlık 1 4 4
Final Sınavına Hazırlanma 1 2 2
Toplam 6 36 50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^