Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
YDZI131 İngilizce I Zorunlu 1 1 3
Dersin Amacı
Bu ders elementary (başlangıç) düzeyinde İngilizce dilbilgisine sahip öğrencileri pre- intermediate ( alt-orta) düzeyine çıkarmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. FATOŞ DİLARA EKŞİOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 Sözel sunumlarını ingilizce içerikle yapılandırır.
2 Düşüncelerini ingilizce olarak paylaşır.
3 Öğrenilen ingilizce kelimeleri kullanır.
4 Bir konu hakkında ingilizce metin oluşturur.
5 İngilizce bir metni yorumlar.
6 İngilizce soru sorar.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Pratik
Dersin İçeriği
Yeni başlayanlar için Temel Düzey İngilizce (Zamanlar, sözcük bilgisi, cümle kuralları). Verb to be, possessive adjectives,guestions and negatives, present simple social expressions informal letter, there is , there are , how many , how much , this , that, directions, prepositions of place , some,any,these,those,linking words, can, can't,could, couldn't, formal letter, past simple regular verbs, irregular verbs, silent letters, special occasions konuları ders içeriğinde yer almaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Verb to be
2 Verb to be, possessive adjectives,guestions and negatives, short answers
3 Revision of previous units
4 Present simple,guestions and negatives
5 Present simple II, social expressionsi informal letter
6 Present simple II, social expressionsi informal letter
7 Study week
8 Midterm
9 There is , there are , how many , how much ,
10 This , that, directions
11 Prepositions of place , some,any,these,those,linking words (and ,so,but,because)
12 Revision of previous units
13 Can, can't,could, couldn't, formal letter
14 Was, wasn't, were, weren't, was born , were born
15 Revision of previous units
16 Past simple, regular verbs, irregular verbs, silent letters, special occasions
17 Final Exam
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Basic Engish Grammar ( Betty Schrampfer Azar ) New Headway Elementary English Course Book (Liz and John Soars) New Headway Elementary English Exercise Book (Liz and John Soars)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım (Lecture), Tartışma (Discussion), Soru-Yanıt (Question and Answer), Beyin Fırtınası (Brain Storming)
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 12 12
Toplam 4 36 50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^