Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
EGT306 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 1 2 3
Dersin Amacı
Türk Eğitim Tarihi açısından öğrencilerin genel bir perspektif kazanmalarını sağlamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi OSMAN SEZGİN
Öğrenme Çıktıları
1 Sosyal hafıza açısından kişinin özgüveninin gelişmesine, kişiliğinin olgunlaşmasına, gelecekle ilgili daha doğru ve hızlı ilerleme kaydetmesine sebep olur.
2 Öğrenciler Türk eğitim sisteminde 1970'den sonra kaydedilen gelişmeleri idrak eder
3 Öğrenciler Türk eğitim tarihindeki önemli eğitimcileri ve bu kişilerin eğitim sistemine katkılarını açıklar.
4 Öğrenciler Osmanlı eğitim sisteminin genel özelliklerini kavrar.
5 Öğrenciler İslamiyet öncesi Türk eğitim sistemini İslamiyet sonrasındaki sistemle karşılaştırır
6 Öğrenciler eğitim ve öğretimin anlamını, dersin kapsam ve içeriğini kavrar.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Millî tarih ve millî tarih bilinci insanlar için sosyal hafıza olarak tanımlanır. Psikolojik açıdan hafızasını yitirmiş olan kimse nasıl ki hukuk ve diğer insanlar yanında sorumlu tutulmaz ise tarih ve millî tarih bilincine ermemiş milletler ve fertleri de diğer milletler yanında saygı göremez, itibar edilmezler. Bu açıdan bakıldığında tarih ve tarih bilinci sosyal hafıza olarak kişiliğin oluşmasında çok önemli bir görevi yerine getirmektedir. Millî tarih bilinci olan insanlar aynı zamanda psikolojik açıdan sağlam bir irade ve duyguya da sahiptirler diyebiliriz. Millî tarih ve millî tarih bilinci insanların duygu ve irade eğitimi açısından hem kuvvet ve hem de zaaf kaynağı olarak fevkalade önemlidir. Tarihte başarılan işlerin büyüklüğüne bakılarak rehavete düşülebilir. Zor zamanlarda nasıl ayağa kalkıldığı öğrenilerek istek, azim ve irade güçlendirerek zorlukların üstesinden gelinebilir ve zoru başarılabilir. Ayrıca bir insan ömrüne sığmayacak kadar köklü tecrübelere ihtiyaç duyulduğu anlar söz konusu olduğu olabilir. İşte o zaman tarih mensubu olan kişilere tecrübeleri/deneyleri ile yardımcı olur. Ayrıca tarih bir sosyal hafıza olarak mensuplarına kim olduklarını bildirir. Eğitimde en iyi yöntemi, millî karakterlere uygun olanı bulup uygulamak,eğitimde orijinal olabilmek ve bireysel olarak kişilikli insanlar yetiştirmek açısından eğitim tarihini bilmek vazgeçilemez faydalar sağlayacaktır. Psikolojik Danışman olarak eğitim tarihinden terapi ve danışanlara yardım açısından da bir hayli istifade edileceği aşikârdır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 a.Giriş; Türk Eğitim Dersini Almanın Hedefleri, Amaçları (neden ve niçinleri); b.Türk Eğitim Tarihi Dersinden Yeterince (âzâmi) Yararlanabilmek İçin Takip Edilecek Yöntemler; c.Türk Kelimesinin Etimolojisi ve Kavram Olarak Anlamı; d.Tarih Kelimesinin Etimolojisi ve Kavram Olarak Anlamı; e.Eğitim Kelimesinin Etimolojisi ve Kavram Olarak Anlamı;
2 a.Kişilik Tanımları ve Kişiliğin Oluşumuna Etki Eden Öğeler; b.Tarih Bilgisi, Millî Tarih Bilgisi ve Millî Tarih Bilinci, Eğitim Tarihi ve Kişilik İlişkisi c.Türk Eğitim Tarihi ve Psikolojik Danışmana ve Danışmanlığa Katkısı;
3 a.Türk Eğitim Tarihi Ne Zaman Başlar ve Kaç Dönemde İncelenebilir? İslâm Öncesi Orta Asya Türkleri;İslam Sonrası İç Asya Müslüman Türkleri;Ön Asya Müslüman Türkleri;Batılılaşma Öncesi Osmanlı Eğitim Sistemi;Batılılaşma Sürecinde Türk Eğitimi;Cumhuriyet Dönemi Eğitimi b. Hun Türklerinde Eğitim; c. Göktürklerde Eğitim; d.Uygur Türklerinde Eğitim
4 a.İç Asya Müslüman Türkleri (Karahanlı’larda) inde Eğitim b.Farabi c. İbn Sina d.Balasagunlu Yusuf e.Kaşgarlı Mahmut f. Ahmet Yesevî g. Edip Ahmet Yüknekî
5 a.Selçuklularda Eğitim b.Nizamiye Medreseleri ve Gazzali c. Hacı Bektaş Veli Ahilik ve Eğitim Anlayışı d. Mevlânâ ve Eğitim Anlayışı (Tüme varım Yöntemi ve Eğitimde Uygulaması)e.Tapduk Emre; Yunus Emre ve Eğitim Anlayışı f.Nasrettin Hoca ve Eğitim Anlayışı (Davranışçılık ve Nasrettin Hoca)
6 a.Osmanlı Devletinin Kuruluşu ve Şeyh Edebali’nin Eğitim Anlayışı; b.Osmanlı Devletindeki İlk Medrese ve Dursun Fakih
7 a.Fatih Medreseleri ve Enderun Mektebi b. Süleymaniye Medreseleri
8 Ara sınav
9 a.Batılılaşma ve Osmanlı b.Lale Devrinden Üçüncü Selim’e Kadar Olan Dönemim Zihniyet Açısından Psikolojik Değerlendirmesi
10 Üçüncü Selim Dönemi ve Eğitim Açısından Tahlili
11 a.İkinci Mahmut Devri b.Tanzimat Dönemi c. İkinci Abdülhamit Dönemi ve Sonrası
12 a.Cumhuriyet Dönemi ve Eğitim Felsefesi b. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Amacı c.Cumhuriyet Dönemi Eğitiminde Genel Hedefler
13 Cumhuriyet Dönemi Eğitim Kurumları (1923’ten günümüze)
14 Cumhuriyet Dönemi Yabancı Okullar
15 Cumhuriyet Dönemi Azınlık Okullar
16 Ders çalışma haftası
17 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Osman Ergin;Türk Maarif Tarihi 2.Yahya Akyüz; Türk Eğitim Tarihi 3..İrfan Erdoğan;Millî Eğitime Dair 4..Hasan Ali Koçer;Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu 5.Sevim Tekeli ve Arkadaşları;Bilim Tarihine Giriş 6.Hüseyin Gazi Topdemir ve Arkadaşları;Türk Düşünce Tarihi 7.İbrahim Kafesoğlu;Türk Millî Kültürü 8.Mümtaz Turhan;Kültür Değişmeleri 9.Erol Güngör;Tarihte Türkler 10.Erol Güngör;Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik 11.İbn Haldun;Mukaddime
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Tarih ve tarih felsefesi ile eğitim tarihine ait bilgileri çeşitli kaynaklardan araştırıp analiz etmek ve psikolojik danışman olarak en fazla verimle çalışmayı temin etmek.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 7 2 14
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 7 2 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 7 2 14
Ara Sınav Hazırlık 7 2 14
Final Sınavına Hazırlanma 7 2 14
Toplam 35 10 70
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19
ÖÇ 12010010223230130020
ÖÇ 20200303001003002202
ÖÇ 30033020310201310010
ÖÇ 41201000002010002101
ÖÇ 50020313000002220030
ÖÇ 63202020130220002303
ÖÇ 70000000000000000000
ÖÇ 80000000000000000000
ÖÇ 90000000000000000000
ÖÇ 100000000000000000000
ÖÇ 110000000000000000000
ÖÇ 120000000000000000000

^