Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
BSB203 Bilim Tarihi Zorunlu 2 3 4
Dersin Amacı
Bilimin ve bilimsel düşüncenin kronolojik olarak gelişimini, geldiği noktayı ve geleceğine ilişkin öngörüler hakkında fikir sahibi olmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. SEYFİ KENAN
Öğrenme Çıktıları
1 Bilimsel bilgi ve diğer bilgi alanlarının ilişkisini inceler.
2 Bilimsel dönüşümlerin günün paradigmasına ilişkin koşullarını kavrar.
3 Bilim tarihi konusunda genel bir bakış açısı edinir.
4 Disiplinli düşünme becerilerini geliştirir.
5 Sosyal bilimler ve fen bilimlerine ilişkin yöntemli düşünme biçimlerini inceler.
6 Bilimsel yöntem sorunlarına ilişkin bakış açısı kazanır.
7 Bilimsel yöntem sorunlarına ilişkin bakış açısı kazanır..
8 Bilimsel bilginin niteliğini diğer bilgilerden ayırt eder.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Bilim tarihini tanıtarak nesnel (objektif) bilginin ortaya çıkma, yayılma ve kullanılma koşullarını inceleyen bu dersin amacı, bilimsel düşünme yollarının tanınmasını, günün düşünme koşulları ve bilimsel gelişme arasındaki ilişkilerin incelenmesini, farklı bilimsel düşünme biçimlerinin tartışılmasını sağlamak; bu yoldan da alternatifli düşünme biçimlerine ilişkin olanakları gün ışığına çıkartmaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Bilim nedir? Bilim tarihi nedir, neden okunmalıdır? Bilim, felsefe ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiler nelerdir?
2 Bilim tarihi I: Bilimsel bilginin doğuşu
3 Bilim tarihi II: Ortaçağda bilim, bilimsel bilginin doğuşunu hazırlayan etmenler.
4 Bilim tarihi III: Rönesans ve modern bilimin doğuşu
5 Bilim tarihi IV: Descartes, Galileo, Newton, Copernic
6 Bilim tarihi V: Aydınlanma çağı, Endüstri Devrimi ve Darwinci kuram
7 Pozitivizmin yükselişi
8 Einstein ve Kuantum Teorisi
9 Ara sınav
10 Einstein ve Kuantum Teorisi
11 Thomas Kuhn ve Lakatos
12 Kültür bilimleri ve kültür felsefesi
13 Dilthey
14 Hermeneutik
15 Sunum Haftası
16 Çalışma Haftası
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DESCARTES, Rene (1992). Metot Üzerine Konuşma, çev. Sahir Sel, İstanbul: Sosyal Yayınları.
DILTHEY, Wilhelm (1999). Hermeneutik ve Tin Bilimleri, çev. Doğan Özlem, İstanbul: Paradigma Yayınları.
FEYERABEND, Paul K. (1991). Yönteme Hayır – Bir Anarşist Bilgi Kuramının Ana Hatları, çev. Ahmet İnam, İstanbul: Ara Yayıncılık.
GÜZEL, Cemal (2008). Bilim Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi.
KOYRE, Alexandre (1994). Yeniçağ Biliminin Doğuşu, çev. Kurtuluş Dinçer, Ankara: Gündoğan Yayınları.
KOYRE, Alexandre (2008). Bilim Tarihi Yazıları, çev. Kurtuluş Dinçer, Ankara: Tübitak Popüler Bilim Kitapları.
KUHN, Thomas (1995). Bilimsel Devrimlerin Yapısı, (4.bsm) çev. Nilüfer Kuyaş, İstanbul: Alan Yayıncılık.
ÖZLEM, Doğan (1996). Metinlerle Hermeneutik (Yorumbilgisi) Dersleri, İstanbul: İnkılap Kitabevi.
ÖZLEM, Doğan (1998). Felsefe ve Doğa Bilimleri, İstanbul: İnkılap Kitabevi.
ÖZLEM, Doğan (1998). Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi, İstanbul: İnkılap Kitabevi.
ve dersin öğretim elemanı tarafından dağıtılacak çeşitli makaleler.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, tartışma, eleştirme, soru-yanıt, okuma.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 6 12
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 3 5 15
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 4 6 24
Ara Sınav Hazırlık 3 5 15
Final Sınavına Hazırlanma 4 6 24
Toplam 16 28 90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12021030010032030
ÖÇ 21022030020030030
ÖÇ 30030030030030030
ÖÇ 40010030030030030
ÖÇ 50000030030030030
ÖÇ 60030030030030030
ÖÇ 70030030030030030
ÖÇ 80030030030030030
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000
ÖÇ 130000000000000000
ÖÇ 140000000000000000
ÖÇ 150000000000000000
ÖÇ 160000000000000000

^