Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
EGT208 Öğrenme Psikolojisi Zorunlu 2 4 5
Dersin Amacı
Öğrenmenin temelleri ve öğrenme teorileri hakkında bilgi edinmek, davranışın temel dinamiklerini eğitim ekseninde kullanabilmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA OTRAR
Öğrenme Çıktıları
1 Davranışçı öğrenme kuramlarını ve temel kavramlarını açıklayabilme
2 Farklı öğrenme model ve kuramlarını karşılaştırabilme
3 Bilişsel öğrenme kuramlarını ve temel kavramlarını açıklayabilme
4 Öğrenme kuramlarını kavrayabilme
5 Öğrenme psikolojisi ile ilgili temel kavramları hatırlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Dersin içeriği davranışsal, bilişsel ve yapılandırmacılık eksenli teorilerden oluşmaktadır. Öğrenmeyi etkileyen faktörler; Davranışcı Öğrenme Kuramı; Pavlov ve Klasik Koşullanma Kuramı; Yakınlık Kuramları: Watson ve Guthrie; Araçsal Koşullanma Kuramı: Thorndike; Edimsel Koşullanma Kuramı: Skinner; Bilişsel Davranışcılık: Tolman; Bilişsel Kuramlar: Gestalt Teorisi; Bruner ve Öğrenme Kuramı ve Gagne ve Bilgiyi İşleme Kuramı dersin içeriğini kapsamaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Öğrenme Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar
2 Öğrenmeyi etkileyen faktörler
3 Davranışcı Öğrenme Kuramı
4 Pavlov ve Klasik Koşullanma Kuramı
5 Yakınlık Kuramları: Watson ve Guthrie
6 Araçsal Koşullanma Kuramı: Thorndike
7 Edimsel Koşullanma Kuramı: Skinner
8 Ara Sınav
9 Bilişsel Davranışcılık: Tolman
10 Sosyal Öğrenme Kuramı: Tolman
11 Bilişsel Kuramlar: Gestalt Teorisi
12 Bruner ve Öğrenme Kuramı
13 Gagne ve Bilgiyi İşleme Kuramı
14 Ausubel ve Anlamlı Öğrenme Kuramı
15 Humanist öğrenme kuramları
16 Genel konu tekrarları ve kuramlar arası karşılaştıramalar
17 Yarıyıl Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ahmet SABAN, Öğrenme ve öğretme süreci, Nobel, 2002 Binnur YEŞİLYAPRAK (editör), Gelişim ve öğrenme psikolojisi, Pegem yayıncılık, 2003. Nermin ÇELEN, Öğrenme psikolojisi, İmge Kitabevi, 1999
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders kapsamında Yüz yüze, sunuş yolu ile öğretim, tartışma yöntemleri kullanılmaktadır. Ders süresince gerek ders sorumluları gerekse öğrenciler sunumlar yapmaktadırlar
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
STAJ UYGULAMASI YOKTUR
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Uygulama/Pratik 5 2 10
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 5 2 10
Ara Sınav Hazırlık 5 2 10
Final Sınavına Hazırlanma 5 2 10
Ev Ödevi 5 5 25
Proje 5 5 25
Toplam 33 32 132
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10030000000002000
ÖÇ 20030000000002000
ÖÇ 30030000000002000
ÖÇ 40030000000002000
ÖÇ 50030000000002000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^