Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
PDR206 İnsan İlişkileri ve İletişim Zorunlu 2 4 4
Dersin Amacı
Bu derste, insan ilişkilerini farklı açılardan ele alan kişilerarası kuramların incelenmesi, ilişkilerin sınıflandırılması, farklı gelişim dönemlerinde ilişkilerin nasıl geliştiğinin ortaya konması, ilişkilerde etkili olan faktörlerin tartışılması, ilişkilerin cinsiyet ve sosyal cinsiyet rollerine göre incelenmesi,sağlıklı ve etkili iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi ve iletişim hatalarınının ilişkiler açısından tartışılması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. SEVAL ERDEN
Öğrenme Çıktıları
1 Ailenin toplumun ve bireysel farklılıkların ilişkilere etkisini anlayabilme
2 Kişilerarası ilişkilerle cinsiyetin ve cinsiyet rollerinin etkisini fark edebilme
3 Kişilerarası ilişkilerde sağlıklı iletişim kurabilme
4 Kişilerarası ilişkileri sınıflayabilme
5 Kişilerarası ilişkilerde temel kavramları bilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
İnsan ilişkilerinin kuramsal temeller ile açıklanması, farklı ortamlarda farklı ilişkilerin oluşum ve etkileşim sürecinin belirlenmesi, ilişkileri etkileyen temel faktörlerin belirlenmesi ve tartışılması, etkili iletişim tekniklerinin edinilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Kişilerarası İlişkilerin Tanımı ve Sınıflandırılması
2 Yakın İlişkiler, Özel Olan ve Olmayan İlişkiler
3 Kişilerarası İlişkilerle İlgili Kuramsal Yaklaşımlar (psikanalitik, bağlanma, çağdaş teoriler)
4 Kişilerarası İlişkilerle İlgili Kuramsal Yaklaşımlar (sosyal psikolojik yaklaşımlar, bilişsel kuramlar)
5 Gelişimsel Süreç Olarak Kişilerarası İlişkiler (Bebeklik ve Çocukluk Dönemleri)
6 Gelişimsel Süreç Olarak Kişilerarası İlişkiler (Ergenlik ve YetişkinlikDönemleri)
7 Kişilerarası İlişkilerde Etkili Olan Faktörler
8 ara sınav
9 Cinsiyet, Cinsiyet Rolleri ve Kişilerarası İlişkiler
10 Kişilerarası İlişkilerde Kendini Uyarlama ve Kendini Açma
11 Bağlılık ve Bağlanma
12 Karşı Cinsle Duygusal İlişkiler, Aşk, Bağlılık ve Güç
13 İletişim
14 Etkili İletişim Becerileri ve İletişim Hataları
15 Etkili İletişim Becerileri ve İletişim Hataları
16 Kişilerarası Problemler ve Çatışma
17 Dönem sonu sınav- Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Araz, A: (2005). Kişilerarası ilişkilerde benlik sunumu. İstanbul: Varlık Yayonları.
Çelen, N. (2007). Bir dönüşüm süreci: Ergenlik ve genç yetişkinlik. İstanbul: Papatya Yayınları.
Dökmen , Ü. (2004). İletişim çatışmaları ve empati. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Duck, S.(1983). Individuals in relationships: Understanding relationships processes series. Volume I. UK: SAGE Publications.
Hortaçsu, N (1997). İnsan İlişkileri. Ankara: İmge Kitapevi.,
İmamoğlu, S. (2009). Kişilerarası ilişkiler. İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
tartışma, problem çözme, soru-cevap, demonstrasyon, sokratik tartışma bu dersin içeriği arasındadır.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı175
Proje Savunması125
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 5 2 10
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 5 2 10
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 5 2 10
Ara Sınav Hazırlık 5 2 10
Proje 10 3 30
Araştırma Sunumu 10 3 30
Toplam 40 14 100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18
ÖÇ 1323223220322122121
ÖÇ 2223122210311121111
ÖÇ 3333113120333333333
ÖÇ 4111122120221131111
ÖÇ 5322122120311232222
ÖÇ 6000000000000000000
ÖÇ 7000000000000000000
ÖÇ 8000000000000000000
ÖÇ 9000000000000000000
ÖÇ 10000000000000000000

^