Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
PDR304 Rehberlikte Program Geliştirme Zorunlu 3 6 4
Dersin Amacı
Program geliştirme ile ilgili temel kavramları, rehberlik ve program geliştirme ilişkisini, rehberlik programlarının özelliklerini, rehberlikte program geliştirme süreci ve adımlarını öğencilerin kavramasını sağlamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi SEVAL EMİNOĞLU KÜÇÜKTEPE
Öğrenme Çıktıları
1 Örnek bir Rehberlik ve Psikolojik Danışma programı tasarlar
2 Program geliştirme ve değerlendirmenin öğelerini ve süreçlerini kavrar
3 Öğrenenlerin Rehberlik ve Psikolojik Danışma programları hakkında bilinç düzeyleri yükselir
4 Program geliştirme modellerini bilir
5 İhtiyaç analizi süreci ve tekniklerini kavrar
6 Rehberlik ve psikolojik Danışmada Program geliştirme sürecini açıklar
7 Rehberlik ve psikolojik Danışmada program geliştirmenin teorik temellerini açıklama
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Program Geliştirmede temel kavramlar, Program geliştirmenin kuramsal temelleri, Program geliştirme yaklaşım ve modelleri, İhtiyaç analizi, program geliştirmenin planlanması, Program tasarısı hazırlama ve Eğitim hedefleri, İçerik, Öğrenme -öğretme süreçlerini (eğitim durumları) organize etme, Programların denenmesi, değerlendirilmesi, Programın süreklilik kazandırılması, Program geliştirmede yeni yönelimler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Program Geliştirme ile İlgili Temel Kavramlar 1
2 Program Geliştirme ile İlgili Temel Kavramlar 2
3 Rehberlik ve Program Geliştirme İlişkisi 1
4 Rehberlik ve Program Geliştirme İlişkisi 2
5 Rehberlik Programlarının Özellikleri 1
6 Rehberlik Programlarının Özellikleri 2
7 Rehberlikte Program Geliştirme Süreci
8 Ara sınav
9 Rehberlik Programlarında İhtiyaç Analizi
10 Rehberlik Programlarında İhtiyaç Analizi
11 Rehberlik Programlarında İçerik
12 Rehberlik Programlarında Danışma Etkinlikleri 1
13 Rehberlik Programlarında Danışma Etkinlikleri 2
14 Rehberlik Programlarında Değerlendirme
15 Örnek Uygulamalar
16 Ders çalışma haftası
17 Final Sınavı
18
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Demirel, Ö. (2005). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegema Yayıncılık
Nazlı, S. (2002). Kapsamlı gelişimsel rehberlik ve psikolojik danışma programları. Ankara:Anı Yayıncılık.
Sönmez, V. (2004). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Düz Anlatım
Soru cevap
Proje
Tartışma
Örnek Olay
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav120
Proje160
Ödev Sunma120
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 4 12 48
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 4 5 20
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Proje 1 12 12
Toplam 11 49 100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19
ÖÇ 12000300001003200230
ÖÇ 21203200002101101320
ÖÇ 33102101013210121002
ÖÇ 41311111131320101002
ÖÇ 50131012320130110230
ÖÇ 60010023210012123010
ÖÇ 70020030100001021013

^