Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
PDR308 Psikolojik Danışma Kuramları Zorunlu 3 6 5
Dersin Amacı
Dersin amacı psikolojik danışma ve prikoterapi yaklaşımları ile ilgili bilgiler kazanmalarını sağlamak, danışma yaklaşımlarının benzerik ve farklılıklarını belirlemlerine yardımcı olmak ve psikolojik danışma alanındaki yeni gelişmelerden haberdar olmalarına yardımcı olmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. AYŞİN SATAN
Öğrenme Çıktıları
1 strateji ve yöntem seçimini tanımlar
2 psikolojik danışma uygulamalarını gerçekleştirir
3 testler ve nasıl kullanılacaklarını açıklama
4 psikolojik danışmanın teknik ve yöntemlerini tanımlama
5 psikolojik danışmanın temellerini açıklayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Kuramların; insanın doğasına bakışı, temel kavaramları, danışan-danışman ilişkisi ve teröpotik yöntemlerinin kazandırılmasını sağlamak
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Psikolojik Danışmanın Temelleri
2 Psikanalatik Kuramı Hakkında Bilgi Verme
3 Adler Terapisi Hakkında Bilgi Verme
4 Varoluşçu Terapi Hakkında Bilgi Verme
5 Hümanist Terapi Hakkında Bilgi Verme
6 Varoluşçu Terapi Hakkında Bilgi Verme
7 Varoluşçu Terapi Hakkında Bilgi Verme
8 Arasınav
9 Davranışsal Terapi Hakkında Bilgi Verme
10 Bilişsel Terapi Hakkında Bilgi Verme
11 Albert Ellis'in ABCD Kuramı Hakkında Bilgi Verme
12 Gestalt Terapi Hakkında Bilgi Verme
13 Gerçekçi Terapi Hakkında Bilgi Verme
14 Postmodern Yaklaşımlar Hakkında Bilgi Verme
15 Feminst Terapi Hakkında Bilgi Verme
16 Ders Çalışma Haftası
17 Final Haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Corey, G. 2005; Psikolojik Danışma, Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları, ( Çev.T. Ergene), Mentis Yayıncılık, Ankara
Savaşır, I, Boyacıoğlu, G., Kabakçı, E. 1998; Bilişsel-Davranışçı Terapiler, Türk Psikologlar Derneği, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Bu seminerde düz anlatım ve sunum teknikleri kullanılacaktır.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Proje140
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 10 6 60
Ara Sınav Hazırlık 3 6 18
Final Sınavına Hazırlanma 4 6 24
Seminer 2 6 12
Toplam 19 24 114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19
ÖÇ 11032021103013011021
ÖÇ 22103011201011012012
ÖÇ 32300011221101130101
ÖÇ 40100201020130201210
ÖÇ 50020301010300201211
ÖÇ 60000000000000000000
ÖÇ 70000000000000000000
ÖÇ 80000000000000000000
ÖÇ 90000000000000000000
ÖÇ 100000000000000000000

^