Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
PDR309 Sosyal Beceri Eğitimi Zorunlu 3 5 5
Dersin Amacı
İletişim süreci içinde sosyal becerinin önemini ortaya koyarak öğrencilere bireylerdeki sosyal becerilerin belirlenip eğitim programlarıyla geliştirilebileceğini öğretmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. MÜGE YÜKSEL
Öğrenme Çıktıları
1 Gelişim dönemleri göz önüne alınarak bir sosyal beceri eğitimi planlayabilme
2 İlköğretim birinci kademelere yönelik verilecek sosyal beceri eğitiminde ailenin yerini belirleyebilme
3 Günlük yaşamda sosyal beceri eğitimlerini uygulayabilme, başaçıkma yollarını kullanabilme
4 Sosyal becerilerin günlük yaşamdaki yerini ifade edebilme
5 Sosyal beceri kavramının ne olduğunu bilme, sosyal becerileri sıralayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Çocukluk ve gençlikte sosyal duygusal ve sosyal gelişim, sosyal becerileri geliştirmede yararlanılabilecek teknikleri (test teknikleri, oyunlar ve drama), okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretimde sosyal becerileri geliştirmeye yönelik faaliyetleri planlama öğretilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Çocukluk ve gençlikte sosyal duygusal gelişim
2 Sosyal beceriler ve karakter eğitimi
3 İlişki başlatma ve sürdürme becerileri
4 Grupla bir işi yürütme becerileri
5 Duygulara yönelik beceriler
6 Saldırgan davranışlarla baş etme becerileri
7 Stres durumlarıyla başa çıkma becerileri
8 Arasınav
9 Plan yapma ve problem çözme becerileri
10 Sosyal becerileri geliştirmede yararlanılabilecek teknikleri (test teknikleri, oyunlar ve drama)
11 Yaratıcı drama ve oyun teknikleri
12 Okul öncesi öğrencilerine yönelik geliştirilebilecek sosyal beceri eğitim programları
13 İlköğretim 1. kademe öğrencilerine yönelik geliştirilebilecek sosyal beceri eğitim programları
14 İlköğretim 2. kademe öğrencilerine yönelik geliştirilebilecek sosyal beceri eğitim programları
15 Orta öğretim ve üniversite öğrencilerine yönelik geliştirilebilecek sosyal beceri eğitim programları
16 Ders çalışma haftası
17 final exam
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akkök, F. (1996). İlköğretimde Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi:Öğretmen El Kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
Bacanlı, H. (1999). Sosyal Beceri Eğitimi. Ankara: Nobel Yayınları
Cartledge, G. & Milburn; J: F: (1980). Teaching Social Skills To Children. New York: Pergamon Press.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Bu derste sunum tekniğinden faydalanılacaktır.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Ödev Sunma140
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 6 12
Uygulama/Pratik 2 5 10
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 3 5 15
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 3 5 15
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 2 10 20
Ara Sınav Hazırlık 3 6 18
Final Sınavına Hazırlanma 3 6 18
Ev Ödevi 1 10 10
Araştırma Sunumu 1 5 5
Toplam 20 58 123
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000002300030
ÖÇ 20000000202300000
ÖÇ 32000130002320002
ÖÇ 40000000102310000
ÖÇ 50030320002300002
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^