Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
PDR311 Aile Danışmanlığı Zorunlu 3 5 5
Dersin Amacı
Aile danışmanlığı ile ilgili temel bir anlayış oluşturma ve aile danışmanlığı ile ilgili kuram ve kavramlar hakkında bilgi edinme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. AZİZE NİLGÜN CANEL
Öğrenme Çıktıları
1 Aile danışmanlığında yaklaşımların eklektik halde kullanılabilme
2 Danışmanlıkta çocukların ve ebeveynin yerini belirleyebilme
3 Aile danışmanlığı sürecinde sağlıklı ve sağlıksız aile yapısını sırlayabilme
4 Aile danışmanlığında terapötik süreci açıklayabilme
5 Aile danışmanlığında temel kavramları bilme ve yazabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Bu ders, aile problemleri ile ilgili tanı, değerlendirme, tedavi, müdahale, önleme ve koruyuculuk gibi belli başlı becerileri geliştirmeyi amaçlayan bilgileri içermektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Aileye Psikolojik-Sosyolojik-Antropolojik Açıdan Genel Bakış
2 Türk Aile Yapısının Genel Karakteristikleri
3 Aile Psikolojisi ve Genel Kavramlar
4 Aile Yaşam Döngüsü Modeli ve Ailede Roller
5 Aile İçi iletişim
6 Aile Sistem Teorisi ve Sağlıklı ve Sağlıksız Aile Yapısı
7 Etkili Ebeveynlik Yaklaşımı ve Aile Danışmanlığı
8 Arasınav
9 Aile Danışmanlığında Terapötik Süreç
10 Aile Danışmanlığında Terapötik Süreç (Devam)
11 Ailelerle Çalışırken Problem Alanları ve Yaklaşımlar
12 Evliliğin Amacı ve Genel İşlevleri
13 Evlilik Danışmanlığı
14 Boşanma Danışmanlığı ve Boşanmış Aileler
15 Ailelerle Çalışılırken Özel Konular (Tek ebeveynli aileler, Eş kaybı, Evlat edinme v.b.)
16 Ders çalışma haftası
17 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ateş, R., Erdoğan, İ., Ergin, H., Gül, G., Günayer Şenel, H., Güngörmüş Özkardeş, O. ve diğ. Evlilik Okulu., Remzi Kitabevi, İstanbul, 2004.
Aydoğmuş, K., Baltaş, A., Baltaş, Z., Davaslıgil, Ü., Güngörmüş, O., Konuk, E. ve diğ. Ana-Baba Okulu. Remzi Kitapevi, İstanbul, 2006.
Canel, A. N. (2007). Ailede problem çözme, evlilik doyumu ve örnek bir grup çalışmasının sınanması. Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı, İstanbul.
Gülerce, A. (1996). Türkiye’de ailelerin psikolojik örüntüleri. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
Serap Nazlı, Aile Danışmanlığı, Anı Yayıncılık, 2003.
Çağdaş, A., Seçer, Z. Mutlu ve Sağlıklı Yarınlar İçin Anne Baba Eğitimi, Eğitim Kitapevi, Konya, 2004.
Duncan, S. F., Goddard, H. W., Family Life Education: Principles and Practices for Effective Outreach., CA: SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks, 2005.
Gladding, S., Family Therapy: History, Theory And Practice, NJ: Merrill Prentice Hall., New Jersey, 2002.
Hamamcı, Z., Sevim, S. A., Türkiye’de Aile Rehberliği Çalışmaları, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, Eylül, 2004, Cilt: III, Sayı: 22, ss. 77-85.
Özdemir, Ş., Vatandaş, C., Torlak, Ö., Sosyal Problemleri Çözmede Aile Yaşam Döngüsünün (AYD) Önemi, Aile ve Toplum, 2009, 4(16), ss.7-18.
Özdoğan, B., Ailede Eğitim Ve Sorunları, 2001 Yılı Aile Raporu (Yay. Hzl: İ. Çayboylu), ASAGEM Yayınları, Ankara, ss. 149-292).
Özgüven, İ. E., Evlilik Ve Aile Terapisi, Pdrem Yayınları, Ankara, 2000.
Timur, S., Türkiye’de Aile Yapısı, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1972.
Üstünoğlu, Ü., Aile Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar, Aile Eğitimi, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, Ankara, 1991.
Yavuzer, H. (Ed.). (2009). Evlilik okulu. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Gordon, T. (2002). Etkili anne baba eğitimi aile iletişim dili. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Gordon, T. (2002). Etkili anne baba eğitiminde uygulamalar. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Dokur, M. ve Profeta, Y. (2006). Aile ve çift terapisi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
Madi, B. (2009) Aşk ve Beyin. G.O.A. Basım Yayım ve Tanıtım Hiizmetleri, İstanbul.
Tarhan, N. (2010). Evlilik psikolojisi: Öncesi ve sonrasıyla evlilik. İstanbul: Timaş Yayınları.
Tezcan, M. (2000). Türk ailesi antropolojisi. Ankara: İmge Kitapevi.
Şentürk, Ü. (2008). Aile kurumuna yönelik güncel riskler. Aile ve Toplum, 4(14), 7-31.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Bu derste sunum ve düz anlatım teknikleri kullanılacaktır.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Ödev Sunma160
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 4 8 32
Uygulama/Pratik 3 6 18
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 3 6 18
Ara Sınav Hazırlık 3 6 18
Final Sınavına Hazırlanma 3 6 18
Ev Ödevi 3 6 18
Toplam 19 38 122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12001000000230020
ÖÇ 23000000000030030
ÖÇ 33000000000030030
ÖÇ 43001000000030030
ÖÇ 53000020000130030
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^