Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
PDR313 İlköğretimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Zorunlu 3 5 5
Dersin Amacı
Öğrencilerin ilköğretimde rehberlik ile ilgiki kavramları öğrenmeleri ve ilköğretim düzeyinde kullanılabilecek teknikleri tanıyacak hale gelmelerini sağlamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi ADEM SEMAİ TUZCUOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 Çeşitli Psikolojik Danışma ve Rehberlik tekniklerini bir arada kullanabilme
2 Psikolojik Danışma ve Rehberlik’de gelişim dönemlerinin etkisini anlayabilme
3 İlköğretimde çocuklara ve ebeveynlerle Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulaması gerçekleştirebilme
4 İlköğretimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin önemini ifade edebilme
5 Psikolojik Danışma ve Rehberlik temel kavramları bilme ve sıralayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
İlköğretimde eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik. İlköğretimde ailenin rolü, ilköğretim dönemi çocukluk özellikleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Rehberlik tanımı, ilkeleri
2 İlköğretimde rehberliği gerekli kılan etkenler
3 İlköğretimde rehberliğin ilkeleri, önemi
4 İlköğrerim döneminin gelişimsel özellikleri
5 İlköğretimde rehberliğin temelini oluşturan esaslar
6 İlköğretim de Mesleki Rehberlik
7 İköğretimde Kişisel Rehberlik
8 Ders çalışma haftası
9 Arasınav
10 İlköğretimde Eğitsel rehberlik
11 İlköğretim Seviyesi öğrenci özellikleri
12 İlköğretimde öğrencilerle yapılacak çalişmalar
13 İlköğretimde Ebeveynlerle yapılacak Çalışmalar
14 İlköğretimde Öğretmenlerle yapılacak Çalışmalar
15 İlköğretimde Rehberlik Programı ve özellikleri
16 İlköğretimde kullanılan rehberlik teknikleri
17 Ders çalışma haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Aydın, B. (2008). Rehberlik. Ankara: Pegema Yay.
Kuzgun,Y. (2000). Psikolojik danışma ve rehberlik. ÖSYM Yay.
Kuzgun,Y. (2006). İlköğretimde rehberlik. Ankara: Nobel Yay.
Özgüven, İ. E. (2003). Psikolojik testler. Ankara: Nobel Yay.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Bu derste araştırma projesi, sunum ve rol oynama yöntemleri kullanılacaktır.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 6 3 18
Uygulama/Pratik 6 3 18
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 6 3 18
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 6 3 18
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 6 3 18
Ara Sınav Hazırlık 6 3 18
Final Sınavına Hazırlanma 6 3 18
Toplam 42 21 126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19
ÖÇ 10120021230321201113
ÖÇ 20110011001001020200
ÖÇ 33012211202211111102
ÖÇ 40310300002022123100
ÖÇ 52003012120010100032
ÖÇ 60000000000000000000
ÖÇ 70000000000000000000
ÖÇ 80000000000000000000
ÖÇ 90000000000000000000
ÖÇ 100000000000000000000

^