Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
PDR407 Ruh Sağlığı Danışmanlığı Zorunlu 4 7 4
Dersin Amacı
Ruh sağlığı konusuda temel bilgi ve becerileri kazanmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi OSMAN SEZGİN
Öğrenme Çıktıları
1 Ruh sağlığı problemlerini açıklar
2 Temel iletişim becerilerini kullanabilme
3 Ruh sağlığının temel ilkelerini açıklayabilme
4 Ruh sağlığı ile ilgili temel kuramları vurgulayabilme
5 Ruh sağlığı ile ilgili temel kavramları açıklayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Dünyada ve Türkiye'de ruh sağlığı/kadın ruh sağlığı ve hastalıklarının durumu, psikiyatrik belirtiler, psikiyatrik sorunu olan kadın ile görüşme teknikleri, gebelik dönemi psikotik bozuklukları, duygudurum bozuklukları, anksiyete bozuklukları ve postpartum dönemde psiyatrik tedavilerin kullanımı, cinsellik, cinsel işlev ve cinsel kimlik bozuklukları, jinekolojik hastalıklarda, gebelik ve postpartum dönemlerinde psikolojik ve değişiklikler kadına yönelik şiddet, bedensel hastalıklara emosyonel tepkiler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Sağlık kavramı
2 Ruh sağlığı
3 Olumlu ruh sağlığı
4 İnsan davranışları ile ilgili ilkeler
5 İnsan davranışları ile ilgili kuramlar
6 Esenlik hali,
7 Olumlu düşünme,
8 Arasınav
9 Duygusal tepkiler
10 Savunma mekanizmaları
11 Ruh sağlığı sorunları
12 Sorun çözme süreci
13 Terapatik iletişim becerileri
14 Kişilerarası ilişkiler
15 Arkadaşlık
16 Ders Çalışma Haftası
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Karabekiroğlu, K. (2009). Ana-Babalar için Ergen Ruh Sağlığı Rehberi, Say Yayınevi
Öztürk, O.ve Uluşahin, A. (2008). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Ankara
Yavuzer, H. (2008). Çocuk Psikolojisi, Remzi Yayınevi, İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Bu derste sunum, tartışma, vaka çalışması teknikleri kullanılmaktadır.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 5 3 15
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 6 3 18
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 6 3 18
Ara Sınav Hazırlık 6 3 18
Final Sınavına Hazırlanma 6 3 18
Ev Ödevi 5 3 15
Toplam 34 18 102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19
ÖÇ 12113212121232232313
ÖÇ 22113212121232232313
ÖÇ 32113212121232232313
ÖÇ 42113212121232232313
ÖÇ 52113212121232232313
ÖÇ 60000000000000000000
ÖÇ 70000000000000000000
ÖÇ 80000000000000000000
ÖÇ 90000000000000000000
ÖÇ 100000000000000000000

^