Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
PDR411 Kültür ve Psikolojik Danışmanlık Zorunlu 4 7 4
Dersin Amacı
Kültür ve psikolojik danışma ilişkisi hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi OSMAN SEZGİN
Öğrenme Çıktıları
1 Küreselleşmeye bağlı olarak psikolojik danışma sürecin ve bireysel sorunlarda meydana gelen değişimi değerlendirebilme
2 Psikolojik danışma sürecini kültürel değişim sürecinin oluşturduğu yeni bakış açsısı ile yapılandırabilme
3 Psikolojik Danışma sürecinde kültürel sorunları gelişimsel sorunlar arasından ayırt edebilme
4 Kültürel değişkenlerin bireysel, ailesel ve toplumsal sorunlar ile ilişkisini yazabilme .
5 Psik. Danışma sürecinde kültürel değişkenlerin dikkate alınmasının gerekliliğini kavrayabilme
6 Kültür ve psikolojik danışmaya ilişkin temel kavram ve kuramlarını bilme
7 Etimolojik açıdan kültür ve psikolojik danışmaya ilişkin kavramları tanıma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Kültüre duyarlı psikolojik danışma hakkında temel teori veilkeleri bilmek
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Etimolojik açıdan kavramlar ( kültür, hars, tehzib, ekin, culture, psikolojik danışma v.s.)
2 Kavram olarak kültür, millî kültür, zorunlu kültür değişmesi, serbest kültür değişmesi
3 Psikolojik danışma ve bilişsel yapı ve kelime ilişkisi
4 Tarihsel süreç açısından psikolojik danışma ve türk tarihinde psikolojik danışmanın kökenleri
5 Kişilik, karakter ve milli kültür ilişkisi, kişilik, karakter
6 Millî kültür ve psikolojik danışmanın bilişsel gelişim ilişkisinin irdelenmesi
7 Küreselleşme, tanımı, dayandığı temeller ve zihniyet ilişkisi
8 Arasınav
9 Psikolojik danışma, millî kültür, kişilik, karakter ve millî karakter
10 Küreselleşme, bilinç, millî bilinç ve vicdan ilişkisinde psikolojik danışma
11 Zorunlu kültür değişmesine maruz kalma ve bilişsel gelişim açısından gençlik
12 Zorunlu kültür değişmesine maruz kalan gençlik ve psikolojik danışmanın gerekliliği
13 Serbest kültür değişmesi ve psikolojik danışma
14 Hümanitarist psikoloji, küreselleşme ve psikolojik danışma,
15 Değerle ve erdemler açısından psikolojik danışma, psikolojik danışma, birey, aile, toplum ve toplumsal değişme
16 Ders Çalışma Haftası
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İletişimde Kelimelerin Anlamı / Prof. Dr. Erol Güngör. Ötüken Yayınevi. Kültür Değişmeleri / Prof. Dr. Mümtaz Turhan. Oxford – İngiltere
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Sunu yöntemi örnek olay inceleme araştırma ödevi
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Diğer Sınav160
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 6 18
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 3 6 18
Ara Sınav Hazırlık 3 6 18
Final Sınavına Hazırlanma 3 6 18
Ev Ödevi 4 8 32
Toplam 16 32 104
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000200000010000
ÖÇ 20000200000010000
ÖÇ 30000200000010000
ÖÇ 40000200000010000
ÖÇ 50000200000010000
ÖÇ 60000200000010000
ÖÇ 70000200000010000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000
ÖÇ 130000000000000000
ÖÇ 140000000000000000

^