Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
PDR412 Duyuşsal Alan Eğitimi Zorunlu 4 8 5
Dersin Amacı
Duyuşsal alan eğitimi ve psikolojik danışmaya ilişkin teorik temelleri ilişkilendirebilme
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. HALİL EKŞİ
Öğrenme Çıktıları
1 Duyuşsal alan eğitimiyle ile ilgili temel kavramları kullanabilme
2 Duyuşsal alan eğitiminin günümüzde psikolojik danışma süreci ile ilgili ölçütler açısından değerlendirebilme
3 Duyuşsal alan eğitimi ve psikolojik danışmaya ilişkin teorik temelleri ilişkilendirebilme
4 Duyuşsal alan eğitimindeki temel kavramları kullanabilme
5 Duyuşsal alan eğitimine ilişkin ile ilgili temel kavramlar ve ilkeleri bilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Duyuşsal alan eğitimi ve psikolojik danışmaya ilişkin teorik temeller
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Eğitim ve duyuşsal alan eğitimi: tanım ve ilişki,
2 Öğrenme ve ilişkili kavramların duyuşsal alan eğitimi bağlamında incelenmesi,
3 Biliş, duyuş, psikomotor davranışlar,
4 Duyuşsal alan için eğitim yaklaşımları,
5 Değerler eğitiminin tarihsel gelişimi,
6 Türk Milli Eğitim sisteminde değerler eğitimi,
7 Kohlberg’in Adil Topluluk Okulları,
8 Arasınav
9 Değerlerin aydınlatılması yaklaşımı
10 Karakter eğitimi,
11 Bir karakter eğitimi programı geliştirmek,
12 Karakter eğitimi programlarının değerlendirilmesi,
13 Karakter eğitimi eleştirileri,
14 Psikolojik danışmanlar ve değerler eğitimi,
15 Psikolojik danışmada değer çatışmaları
16 Ders çalışma haftası
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ekşi, H. ve Katılmış, A. (2010) Karakter Eğitimi El Kitabı. Ankara Nobel.
Bacanlı, H.(2005). Duyuşsal alan eğitimi. Ankara Nobel
Ekşi, H. (2003). Temel insani değerlerin kazandırılmasında bir yaklaşım: Karakter eğitimi programları. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(1), 79-96.
Ekşi, H. (2006). Bilişsel ahlak gelişimi kuramı: Kohlberg ve sonrası. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1), 29-38.
Ekşi, H., Durmuş, A., Karatekin, N. ve diğ. (2003). Perese 1-5: Karakter okulu öğretmen kitabı-Sorumluluk, Yardımseverlik, Adalet, Özgüven ve Liderlik. Ankara: Nobel yayınları.
Ekşi, H., Durmuş, A., Karatekin, N. ve diğ. (2005). Perese 6-10: Karakter okulu öğretmen kitabı-Dostluk, Doğruluk, Sabır, Saygı ve Özdenetim . Ankara: Nobel yayınları.
Milson, A. & Ekşi, H. (2003). Öğretmenlerin karakter eğitiminde yetkinlik duygusu konusunda bir ölçme aracına doğru: Karakter eğitimi yetkinlik inancı skalası (KEYİS) ve Türkçe’ye uyarlanma çalışması. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(4), 99-130.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Bu derste Beyin Fırtınası, Tartışma, Soru Cevap, Proje teknikleri kullanılmaktadır.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 4 4 16
Uygulama/Pratik 5 3 15
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 5 3 15
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 5 3 15
Ara Sınav Hazırlık 5 3 15
Final Sınavına Hazırlanma 5 3 15
Proje 6 3 18
Seminer 6 3 18
Toplam 41 25 127
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19
ÖÇ 12010010020100010302
ÖÇ 20200220011000222011
ÖÇ 33003013020030010022
ÖÇ 40300020210020122001
ÖÇ 52030010020003010202
ÖÇ 60000000000000000000
ÖÇ 70000000000000000000
ÖÇ 80000000000000000000
ÖÇ 90000000000000000000
ÖÇ 100000000000000000000

^