Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
PDR422 Özel Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Zorunlu 4 8 5
Dersin Amacı
Özel eğitim alanında sürdürülen rehberlik ve psikolojik danışmanlık uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. MÜGE YÜKSEL
Öğrenme Çıktıları
1 Özel eğitimle ilgili araştırma, veri ve bilgi kaynaklarını kullanabilme
2 Özel eğitim etkinliklerini içinde düzenleyebilme ve uygulayabilme
3 Özel eğitimde kullanılan tekniklerin amaçlarını ve işlevlerini kavrayabilme
4 Özel eğitimin rehberlik ve psikolojik danışma ile ilişkisini kavrayabilme
5 Özel eğitim ile ilgili temel kavram ve ilkeleri tanıma, hatırlama
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Özel eğitimin tanımı, özel eğitime gereksinim duyulan öğrenci gruplarının özelliklerinin bilinmesi ve gerekli eğitimsel müdahalelerin yapılması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Engellileri sınıflama, teşhis araçları ve teşhis yöntemleri,
2 Engelliliğe sebep olan etkenler,
3 Engelli bireylerin kişilik uyum ve sorunları,
4 Engelli bireylerin ilgilerine, meslek değerlerine ve hayat hedeflerine ilişkin test ve test dışı tekniklerle değerlendirme yapabilme,
5 Doğuştan olan ya da sonradan oluşan engellilere uygulanabilecek mesleki gelişim modelleri geliştirme,
6 İş kanunu, engellilere yasaların tanıdığı haklar ve yüklediği sorumluluklar,
7 Çeşitli türden engeli olan insanlar için iş piyasasındaki imkânların belirlemesi ve bu doğrultuda eğitim programlarının hazırlanması,
8 Arasınav
9 Engellilere özgü bireysel eğitim programı geliştirme1,
10 Engellilere özgü bireysel eğitim programı geliştirme2,
11 Ailelere yönelik bilgi verici danışmanlık çalışmaları 1,,
12 Ailelere yönelik bilgi verici danışmanlık çalışmaları 2,
13 Bireysel ve grupla psikolojik danışma çalışmalarının, engelli bireylerin aileleri ve yakın çevrelerine göre düzenlenmesi,
14 Çeşitli test ve test dışı teknikleri uygulama ve rapor hazırlama,
15 Özel eğitim ile ilgili yönetmelikler
16 Ders Çalışma Haftası
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ataman, Ayşegül. 2003, Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara
MEB, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
Özgüven, İbrahim Ethem, 2002, Rehberlik Hizmetleri, Pegem Yayıncılık, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Bu derste sunum, ders anlatımı ve vaka incelemesi teknikleri kullanılmaktadır.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Ödev Sunma140
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 5 15
Uygulama/Pratik 2 5 10
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 3 6 18
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 3 6 18
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 2 5 10
Ara Sınav Hazırlık 3 6 18
Final Sınavına Hazırlanma 3 6 18
Ev Ödevi 1 10 10
Araştırma Sunumu 1 5 5
Toplam 21 54 122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10030010000000010
ÖÇ 20030000000000000
ÖÇ 30030330000000000
ÖÇ 40030020000000002
ÖÇ 50030320001200002
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^