Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
EGT250 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 3 5
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında öğrencilerin,Ölçme ve değerlendirme temel kavramlarını bilmeleri, öleçkte bulunması gereken özellikleri bilmeleri ve uygulayabilmeleri , test puanlarını üzerinden istatistik analiz yapabilmeleri ve not verme tekniklerini bilmeleri hedeflenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA OTRAR
Öğrenme Çıktıları
1 Alternatif değerlendirme yaklaşımlarını bilme
2 Madde ve test istatistiklerinin hesaplama ve yorumlama
3 Ölçme değerlendirme araçlarının niteliğini ifade etme
4 Eğitimde Ölçme değerlendirmenin önemini fark etme
5 Ölçme değerlendirmenin temel kavramlarını bilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Bilim tanımı, hedefleri ve ölçme ilişkisi; Ölçme ve eğitim ilişkisi; Temel kavramlar (evren,örneklem, değişken, bağımlı değişken, bağımsız değişken, sürekli ve süreksiz değişken; Ölçme ve değerlendirme tanımları, türleri ve özellikleri; Ölçme aracında bulunması gerekli nitelikler güvenirlik ve hesaplaması; Güvenirliği etkileyen faktörler,Geçerlilik, geçerlilik türleri; Eğitimde kullanılan ölçme araçları; Madde istatistiklerinin hesaplanması ve yorumu; Test puanlarının hesaplaması, yorumu; Test puanlarının hesaplaması, yorumu; Alternatif değerlendirme.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Ders ve program , ders gerekleri, sınav hakkında bilgi
2 Bilim tanımı, hedefleri ve ölçme ilişkisi
3 Ölçme ve eğitim ilişkisi
4 Temel kavramlar (evren,örneklem, değişken, bağımlı değişken, bağımsız değişken, sürekli ve süreksiz değişken
5 Ölçme ve değerlendirme tanımları, türleri ve özellikleri
6 Ölçme aracında bulunması gerekli nitelikler güvenirlik ve hesaplaması
7 Güvenirliği etkileyen faktörler,Geçerlilik, geçerlilik türleri
8 Ara sınav(vize)
9 Eğitimde kullanılan ölçme araçları
10 Madde istatistiklerinin hesaplanması ve yorumu
11 Test puanlarının hesaplaması, yorumu
12 Test puanlarının hesaplaması, yorumu
13 Alternatif değerlendirme
14 Alternatif değerlendirme
15 Alternatif değerlendirme
16 Çalışma Haftası
17 Yıl sonu sınavı (final)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Baykul, Y.(2000).Eğitimde ve Psikolojide Ölçme. Klasik Test Teorisi ve Uygulaması. Ankara: ÖSYM Yayınları
Özçelik, D. A.(1989).2.Baskı. Test hazırlama Klavuzu. Ankara:ÖSYM Yayınları No.5.
Tekin, H.(1991). Eğtimde ölçme ve değerlendirme.Ankara: Yargı Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Bu ders, ders sorumlusunun sınıf içi sunularıyla gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda ders sorumlusu öğrencileri eğitim problemlerine istatsitiksel bir perspektiften bakmaları için soru cevap yöntemini kullanacaktır.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
STAJ UYGULAMASI YOK
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 8 24
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 4 8 32
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 3 8 24
Ara Sınav Hazırlık 3 6 18
Final Sınavına Hazırlanma 3 6 18
Toplam 16 36 116
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10230330301203300
ÖÇ 20230330301203300
ÖÇ 30030330303203300
ÖÇ 40030330303303300
ÖÇ 50030330301302300
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^