Lisans - Diş Hekimliği Fakültesi - Diş Hekimliği Fakültesi
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
DENT181 Organic Chemistry and Biochemistry Zorunlu 1 1 8
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; dişhekimliği öğrencilerine canlı sistemin nasıl devam ettiğini öğretmek, sağlıkta ve hastalıktaki kimyasal değişimleri açıklamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. AYŞEN YARAT
Prof.Dr. TUĞBA AKBAY
Prof.Dr. EBRU IŞIK ALTURFAN
Öğrenme Çıktıları
1 Metabolik bozukluklar hakkında değerlendirme yapar.
2 Biyokimyasal moleküllerin fonksiyonları ile ilgili metabolik yolları karşılaştırır.
3 Karbonhidrat ve amino asit metabolizması arasındaki ilişkiyi kurar.
4 Metabolizmaya biyokimyasal yaklaşımı anlar.
5 Organik moleküllerin temel yapısı, çözeltiler ve çözeltilerle ilgili kavramlar, asit-baz bozuklukları, karbonhidrat yapısı ve metabolizması, amino asit yapısı ve metabolizması ve yapı aydınlatılmasında kullanılan metodları öğrenir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Atomik yapı, kimyasal bağlar, çözeltiler, asit-bazlar, saflaştırma ve ayırma teknikleri, spektral analiz, izomerizm, karbon kimyası; yapı, biyokimyasal reaksiyonlarda yer alan organik bileşiklerin isimlendirme ve reaksiyonları, alkoller, fenoller, aldehitler, ketonlar, karboksilik asitler, esterler.
Biyokimyanın prensipleri, makromoleküllerin sınıflandırılması: karbonhidratlar, proteinler, lipitler, nükleik asitler, metabolik yollar ve bu makromoleküllerin kontrolleri ve biyoenerjisi: enzimler, hormonlar, vitaminler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Biyokimyaya giriş, metabolizmaya bakış Laboratuara giriş, pipetlerin ve laboratuardaki cam malzemelerin tanıtımı ve kullanımı
2 Karbon ve yapısı, kimyasal bağlar, spektrofotometre Laboratuara giriş, pipetlerin ve laboratuardaki cam malzemelerin tanıtımı ve kullanımı
3 Organik bileşiklerin sınıflandırılması, izomerizm Laboratuara giriş, pipetlerin ve laboratuardaki cam malzemelerin tanıtımı ve kullanımı
4 Molarite, normalite, yoğunluk, osmolarite, asit-baz dengesi, pH Laboratuara giriş, pipetlerin ve laboratuardaki cam malzemelerin tanıtımı ve kullanımı
5 Problem çözümleri Çözeltilerin hesaplanması ve hazırlanması, tampon çözelti hazırlanması ve pH ölçümü
6 Proteinler ve fonksiyonları, aminoasit yapısı ve sınıflandırılması Çözeltilerin hesaplanması ve hazırlanması, tampon çözelti hazırlanması ve pH ölçümü
7 Proteinlerin 3 boyutlu yapısı Çözeltilerin hesaplanması ve hazırlanması, tampon çözelti hazırlanması ve pH ölçümü
8 Karbonhidrat ve fonksiyonları, disakkaritler, oligo ve polisakkaritler Çözeltilerin hesaplanması ve hazırlanması, tampon çözelti hazırlanması ve pH ölçümü
9 Lipitler ve fonksiyonları Somogy-Nelson metodu ile kanda şeker tayini
10 Lipitlerin sınıflandırılması, sınıflandırmanın açıklaması Somogy-Nelson metodu ile kanda şeker tayini
11 Enzimler ve kinetiği, enzim inhibisyonu ve allosterik enzimler Somogy-Nelson metodu ile kanda şeker tayini
12 Protein, karbonhidrat ve lipid sindirimi Somogy-Nelson metodu ile kanda şeker tayini
13 I. Ara sınav haftası Biüret metodu ile total protein tayini
14 I. Ara sınav haftası Biüret metodu ile total protein tayini
15 Protein, karbonhidrat ve lipid sindirimi devamı Biüret metodu ile total protein tayini
16 Glikoliz ve düzenlenmesi, eritrositlerde glikoliz, sitrik asit siklusu ve önemi Biüret metodu ile total protein tayini
17 Pentoz fosfat yolu ve önemi, glukoneogenez ve düzenlenmesi Oxime metodu ile serumda üre tayini
18 Glikojen, giriş ve sentezi, glikojen yıkımı ve kontrolü Oxime metodu ile serumda üre tayini
19 Kan şekerinin düzenlenmesi, lipit metabolizmasına giriş ve lipoproteinler Oxime metodu ile serumda üre tayini
20 Yağ asitlerinin oksidasyonu, yağ asidi ve trigliserid sentezi Oxime metodu ile serumda üre tayini
21 Kolesterol sentezi ve kolesterolün fonksiyonları Enzimatik kit ile total kolesterol tayini
22 Safra asidinin sentezi ve ketogenez Enzimatik kit ile total kolesterol tayini
23 Elektron taşıyıcıları ve özellikleri, oksidatif fosforilasyon ve inhibisyonu Enzimatik kit ile total kolesterol tayini
24 Aminoasitlerin deaminasyonu ve transaminasyonu, üre siklusu ve amonyağın detoksifikasyonu Enzimatik kit ile total kolesterol tayini
25 Bazı önemli aminoasitler ve metabolizması İdrar analizi
26 Hormonların sınıflandırılması ve etki mekanizması İdrar analizi
27 Nükleik asit yapı ve metabolizması İdrar analizi
28 Biyoenerjetik, vitaminler İdrar analizi
29 Porfirin metabolizması, hem sentezi Bazı hematolojik testler: Eritrosit ve lökosit sayımı, hematokrit ve hemoglobin tayini, kanama ve pıhtılaşma zamanı
30 II. Ara sınav haftası Bazı hematolojik testler: Eritrosit ve lökosit sayımı, hematokrit ve hemoglobin tayini, kanama ve pıhtılaşma zamanı
31 II. Ara sınav haftası Bazı hematolojik testler: Eritrosit ve lökosit sayımı, hematokrit ve hemoglobin tayini, kanama ve pıhtılaşma zamanı
32 Bilirubin metabolizması, hepatitler Bazı hematolojik testler: Eritrosit ve lökosit sayımı, hematokrit ve hemoglobin tayini, kanama ve pıhtılaşma zamanı
33 Hemostaz ve kanın pıhtılaşması Telafi haftası
34 Ders çalışma haftası
35 Final haftası
36 Final haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Basic and Applied Chemistry, Nesrin Emekli, Nobel Tıp Kitapevleri, 2004
Biochemistry, Mathews, von Holde,1991
Harper's Illustrated Biochemistry,Mc Graw Hill Lange,2006
Bazı kitaplar ve literatürler
Tükürük.Ed: Nesrin Emekli, Ayşen Yarat, Nobel Tıp Kitapevleri,2008
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Slaytlar ve laboratuar pratiği ile destekli ders anlatımı
Tartışma
Soru-yanıt
Beyin fırtınası
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav2100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 29 4 116
Uygulama/Pratik 33 2 66
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 29 1 29
Toplam 91 7 211
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13222232232212000
ÖÇ 23312133322212000
ÖÇ 33312133322212000
ÖÇ 43313333323322000
ÖÇ 53313333333333000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^