Lisans - Diş Hekimliği Fakültesi - Diş Hekimliği Fakültesi
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
DENT352 Oral Diagnosis and Radiology Clinical Application I Zorunlu 3 5 2
Dersin Amacı
Hasta muayenesi ve rontgen değerlendirmesi konusunda bilgi edinilir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi ASIM DUMLU
Öğrenme Çıktıları
1 Genel Dişhekimliği alanlarında temel bilgi
2 Yeni gelişmeleri izler, öğrenir , kendini yeniler.
3 Farklı dişhekimliği uygulamalarını göz önüne alarak kişiye özel tedavi planlaması ve tedavi yapar.
4 Radyolojik muayeneyle hastayı dişhekimliği yönünden değerlendirir.
5 Hasta muayenesi ve rontgen değerlendirmesi konusunda bilgi edinilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Giriş, Tarihçe: Röntgen ışının elde edilmesi, sınıflama, röntgen ışının özellikleri.
Radyasyon ölçü birimleri, radyasyonun doğal çevremize etkisi, radyasyonun biyolojik etkileri.
Radyasyonun biyolojik etkileri, radyasyon sitolojisi, radyasyon sitogenetik etkileri.
İyonize edici ışınların insanda oluşturduğu zararlar, tüm vücudun radyasyon alması, vücüdun belirli bölgelerinin radyasyon alması.
Radyasyonun deriye , ağız mukozasına periyodonsiyuma, dişlere etkisi, radyasyonun tükürük bezlerine, çene kemiklerine etkisi.
Analog radyolojide kullanılan materyaller ve özellikleri, radyografide görüntü kaydı, röntgen filmi, kaset, ramfansatör, film banyosu, radyografik kalite.
Dişhekimliğinde dijital radyoloji.
Radyoterapi öncesi / sonrası yapılacak işlemler. Dişhekimliğinde radyasyondan korunma, etkileri / izleme alanı, hasta-hekim ve yardımcı personelin korunması, doz ölçüm metod ve apareyleri.
Dental radyografi kullanım alanları, dişhekimliğinde kullanılan intraoral çekim tekinkleri: Acıortay, paralel, Le Master, okluzal, bitewing ( Anatomik oluşumlar)
Periapikalde anatomik noktalar, serigrafi . Röntgen çekiminde hasta pozisyonu, dizimi, paralaks yöntemi.
Ekstraoral röntgen çekim teknikleri, anatomik noktalar, yarım çene profil, P.A., A.P, Bregma Mentum, Submento verteks, Mentum grafi.
Ekstraoral teknikleri: OPTG,lateral grafi, sefalometrik, Status X, el bilek
Sinüs röntgenleri, (caldwell, waters, pace, lateral maksillar sinüs grafi
TME röntgenleri, çekim teknikleri ve anatomik noktalar: parma, schuller, reverse towne.
Artefaktlar.
Gelişimle ilgili anomaliler, dişlerdeki gelişim anomalileri: sayı ve şekil / hacim anomalileri.
Sert doku anomalileri, pulpa değişiklikleri, çürük – periyodonsiyum ve alveol kemiği değişiklikleri / Burn out effect.
Kök çevresindeki değişiklikler, pulpa kaynaklı iltihabi değişiklikler, kök rezorbsiyonu, kondensing ostitis, apikal ostitis.
Çene kemiği enfeksiyonları, osteomyelitis (akut-kronik), Carre, radyoosteomyelitis, alveolitis.
Çene kemiği enfeksiyonları, osteomyelitis (akut-kronik), Carre, radyoosteomyelitis, alveolitis
Çene kemiğinde odontojen kaynaklı kistler.
Çene kemiğinde odontojen kaynaklı kistler.
Non odontojen kistler.
Çene kemiği periferik- santral granülomları.
Odontojen tümörler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Ekstra ve intraoral muayene, radyasyon ölçü birimleri, radyasyonun doğal çevremize etkisi, radyasyondan korunma. Literatür taraması ve tartışma.
2 İntraoral radyografi çekim teknikleri, ekstraoral radyografi çekim teknikleri. Fantom model üzerinde sözlü sunum. Fantom model üzerinde çekim tekniklerinin yapılması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Harorlı A. Dişhekimliği Radyolojisi.
Özbayrak S. Dişhekimliğinde röntgen ışınları etkileri ve radyasyondan korunma.
Pasler PA. Color Atlas of Dental Medicine: Radiology
White ve Pharoah. Oral Radiology
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Sözel ve görsel sunum
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Toplam60
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Var
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 1 14 14
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 4 4 16
Ev Ödevi 2 4 8
Toplam 7 22 38
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^