Lisans - Diş Hekimliği Fakültesi - Diş Hekimliği Fakültesi
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
DENT523 Implantology Zorunlu 5 9 1
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. SELÇUK BASA
Öğrenme Çıktıları
1 Preimplant intraoral and extraoral bone harvesting
2
3
4 İleri implant cerrahisi: maksiller sinüs lifting (kapalı ve lateral açık teknik)
5 İleri implant cerrahisi:serbest kemik greftleri ile kret ogmentasyonları
6 Endikasyonlar ve kontrendikasyonlar
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Oral implantolojide topografik anatomi
2 Endikasyonlar ve kontrendikasyonlar
3 Radyografik teknikler ve değerlendirme
4 Subperiostal ve transmandibuler implantlar
5 Temel prensipler
6 Temel prensipler
7 Endosseoz implant cerrahisi
8 Ders çalışma haftası
9 Ara sınav
10 İleri implant cerrahisi:serbest kemik greftleri ile kret ogmentasyonları
11 İleri implant cerrahisi:serbest kemik greftleri ile kret ogmentasyonları
12 İleri implant cerrahisi:serbest kemik greftleri ile kret ogmentasyonları
13 İleri implant cerrahisi:vertikal alveoler distraksiyon osteogenezisi
14 İleri implant cerrahisi: maksiller sinüs lifting (kapalı ve lateral açık teknik)
15 Oral imlantolojde yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu
16 Zigomatik İmplantlar
17 Ders çalışma haftası
18 Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Oral and Maxillofacial Implantology,Fonseca
Sinus Bone Graft,Jensen
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 1 14 14
Toplam 1 14 14
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11211111320000000
ÖÇ 21211111320000000
ÖÇ 31111111320000000
ÖÇ 41121121210000000
ÖÇ 52121212110000000
ÖÇ 61212112120000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000

^