Lisans - Diş Hekimliği Fakültesi - Diş Hekimliği Fakültesi
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
DENT585 Pharmacology II Zorunlu 5 9 1
Dersin Amacı
Beşinci sınıf dişhekimliği öğrencilerine, uygulamalı farmakolojinin ilkelerini, dental ve medikal farmakolojiyi ,organlar, sistemler ve hastalık durumlarını, klinik pratikle koordineli bir şekilde anlayabilmelerini ve doğru reçete yazabilmelerini hedeflemiştir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. MERAL ŞÜKRAN ATAMER ŞİMŞEK
Yrd. Doç. Dr. MÜŞERREF ASUMAN AKGÜN
Öğrenme Çıktıları
1 Dişhekimliği V. Sınıf(son sınıf) öğrencisi farklı alanlara ait farmakolojik bilgilerini biraraya getirebilir, yaratıcı düşünce ile problemleri çözebilir. Ayrıca dental ve farmakolojik durumları sınıflandırabilir, biraraya getirebilir, dizayn edebilir, açıklayabilir.
2 Dişhekimliği V. sınıf öğrencisi, farklı dental ve medikal farmakolojik problemlerin ve durumların farkına, mantıklı bir şekilde varabilir. Bunları ayırdedebilir, tanımlayabilir, seçebilir ve ayrıştırabilir. Ayrıca, hangi durumun gerçeklere, hangi durumun tahminlere dayalı olduğunu analiz eder. Ayrıca, dental hastanın farmakolojik problemlerini ve ilaç etkileşimlerini analiz eder.
3 Dişhekimliği V. Sınıf (son sınıf) öğrencisi, dental ve medikal farmakolojik sorunları çözebilir ve konseptleri ve ilkeleri yeni bir duruma adapte edebilir. Problemleri hesaplayabilir ve çözebilir. Ayrıca dental hastanın ilaçlarını uygun bir şekilde ve düzenli olarak planlar.
4 Dişhekimliği V. Sınıf (son sınıf) öğrencisi, dental ve medikal farmakolojik gerçekleri ve ilkeleri kavrayabilir ve bu bilgileri düzenli şekilde yorumlayabilir. Doğru örnekler verebilir ve onları doğru şekilde özetler. Ayrıca, dental hastanın sistemik durumunu da göz önüne alır.
5 Dişhekimliği V. Sınıf (son sınıf) öğrencisi, dental ve medikal farmakolojik bilgiyi kazanır; farmakolojik terimleri, olayları, ilkeleri ve yöntemleri öğrenir. Bunların tanımlarını yapabilir, listeleyebilir, seçebilir ve uygun olanları biraraya getirebilir. Ayrıca dental hastalara nasıl reçete yazacağını öğrenir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Diş Hekimliği Kliniklerinde İlaç Uygulanımları: Cerrahi, Pedodonti, Oral Diagnoz, Tedavi, Ortodonti ve Protez Kliniklerinde Kulanılan Başlıca İlaçlar: Antibiyotik Uygulanımı, Antiinflamatuvar Analjezik Uygulanımı, Lokal Anestezik Uygulanımı, Lokal Hemostatik Ajanların Uygulanımı Sedatif-Premedikan Ajanların Uygulanımı İyi reçete yazım rehberi Diş Hekimliği Kliniklerinde Sistemik Hastalığı Olan Bireylerde İlaç Uygulanımları;Kardiyovasküler hastalığı olan bireylerde Dental Amaçlı İlaç Uygulanımları;Epileptik Vakalarda İlaç Uygulanımı, Diyabetlilerde İlaç Uygulanımı,Problem vakalar-Psikodrama Eliminasyon Organlarının Hastalığında İlaç Uygulanımı Genetik Hastalıklarda İlaç Uygulanımı, Parkinson Vakalarında İlaç Uygulanımı, Diğer durumlarda ilaç uygulanımı,Problem vakalar-Psikodrama Depresyon ya da Bir Başka Psikiyatrik Hastalığı Olan Bireylerde İlaç Uygulanımı, Otoimmun Hastalığı Olan Bireylerde İlaç Uygulanımı,Problem vakalar-Psikodrama Özel Durumlarda İlaç Uygulanımı: Gebelikte İlaç Uygulanımı,, Geriatride İlaç Uygulanımı,Problem vakalar-Psikodrama Pediatride İlaç Uygulanımı, Oral Kontraseptif Kullananlarda İlaç uygulanımı,Problem vakalar-Psikodrama Gerçek Klinik Vakalara Dayalı Psikodrama yöntemi ile İnteraktif Eğitim; Rol-Model Simülasyonu: Problem vakalarda; anamnez alma, ilaç uygulanımı tartışması, reçete yazımı ve değerlendirme Eczane ziyaretleri ve reçete değerlendirmeleri.Problem vakalar-Psikodrama Problem vakalar-Psikodrama Personel İlaç Listesinin (P.İ.L.)Geliştirilmesi: Diş Hekimleri Tarafından Yazılabilen İlaçların Klinik Ziyaretleri İle Öğrenciler Tarafından Belirlenmesi ve Listelendirilmesi P.İ.L.’nde yer alan ilaçlarla ilgili kontendikasyonların ve başlıca yan etkilerin tartışılması P.İ.L.’de Yer Alan İlaçlarla İlgili Hasta Bilgilendirme Formlarının Hazırlanması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Diş Hekimliği Kliniklerinde ilaç uygulanımları: Cerrahi, pedodonti, oral Diagnoz, tedavi, ortodonti ve protez Kliniklerinde kulanılan başlıca ilaçlar: Antibiyotik uygulanımı, antiinflamatuvar analjezik uygulanımı,lokal anestezik Uygulanımı, lokal hemostatik ajanların uygulanımı
2 Sedatif-premedikan ajanların uygulanımı
3 İyi reçete yazım rehberi
4 Diş Hekimliği Kliniklerinde sistemik hastalığı olan bireylerde ilaç uygulanımları; kardiyovasküler hastalığı olan bireylerde dental amaçlı ilaç uygulanımları; epileptik vakalarda ilaç uygulanımı, diyabetlilerde ilaç uygulanımı, problem vakalar-Psikodrama "
5 Eliminasyon organlarının hastalığında ilaç uygulanımı genetik hastalıklarda ilaç uygulanımı, parkinson vakalarında ilaç uygulanımı, diğer durumlarda ilaç uygulanımı, problem vakalar-psikodrama
6 Depresyon ya da bir başka psikiyatrik hastalığı olan bireylerde ilaç uygulanımı, otoimmun hastalığı olan bireylerde ilaç uygulanımı, problem vakalar-psikodrama
7 Özel Durumlarda ilaç uygulanımı: Gebelikte ilaç uygulanımı, geriatride ilaç uygulanımı, problem vakalar-psikodrama
8 Pediatride ilaç uygulanımı, oral kontraseptif kullananlarda ilaç uygulanımı, problem vakalar-psikodrama
9 Gerçek klinik vakalara dayalı psikodrama yöntemi ile interaktif eğitim; rol-model simülasyonu: Problem vakalarda; anamnez alma, ilaç uygulanımı tartışması, reçete yazımı ve değerlendirme eczane ziyaretleri ve reçete değerlendirmeleri.
10 Problem vakalar-psikodrama
11 Problem vakalar-psikodrama
12 Problem vakalar-psikodrama
13 ARA SINAV/ DERS ÇALIŞMA HAFTASI
14 ARA SINAV HAFTASI
15 Personel İlaç Listesinin (P.İ.L.)Geliştirilmesi: Diş Hekimleri Tarafından Yazılabilen İlaçların Klinik Ziyaretleri İle Öğrenciler Tarafından Belirlenmesi ve Listelendirilmesi, P.İ.L.’nde yer alan ilaçlarla ilgili kontendikasyonların ve başlıca yan etkilerin tartışılması
16 P.İ.L.’de Yer Alan İlaçlarla İlgili Hasta Bilgilendirme Formlarının Hazırlanması
17 DERS ÇALIŞMA HAFTASI
18 FİNAL-YARI YIL SONU SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kayaalp SO: Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Onikinci baskı, Feryal Matbaacılık, Ankara, 2009 Atamer-Şimşek Ş, Güven Y: Hangi Hastada, Hangi İlaç, Hangi Test? 77 Problem Vaka ve Çözüm Önerileri, ,Quintessence Books, Geliştirilmiş II. Baskı, 2008 Weinberg MA, Westphal C, Fine JB: Oral Pharmacology for the Dental Hygienist, Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2008 Pickett FA, Terézhalmy GT: Lippincott Williams & Wilkins' Dental Drug Reference, Lippincott Williams & Wilkins,USA, 2006 Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, Editörler: Hardman JG, Limbird LE, IX. baskı, McGraw-Hill, New York, Ist Ed. ,2006 Mosby's Dental Drug Reference, Including Therapeutic Classification, Ninth Ed., Mosby Elsevier,Texas, 2003 Basic & Clinical Pharmacology, Editör: Katzung BG, McGraw Hill, VIII. baskı, Ist Ed. ,2001 Requa-Clark B: Applied Pharmacology for the Dental Hygienist,Mosby, 4th Ed. ,2000 Rang, HP, Dale, MM, Ritter, JM: Pharmacology, Churchill Livingstone, Edinburgh, IV. baskı, Ist Ed. , 1999 Lüllmann H, Mohr K, Ziegler A, B ieger D (Çev. Bozkurt A, Pekiner C, Şahin-Erdemli İ, Tuncer M, Uma S) : Renkli Farmakoloji Atlası, Palme Yayıncılık,1999 Gordon T, Edwards WS: Doktor-Hasta İşbirliği, Hastanın Bakımıyla İlgililenen Herkes İçin İletişim Becerileri, Birinci Basım, Sistem Yayıncılık, 1997
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Vaka odaklı öğretim yöntemi
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 1 14 14
Toplam 1 14 14
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13313332220000000
ÖÇ 23313333330000000
ÖÇ 33323333330000000
ÖÇ 43323333330000000
ÖÇ 53333332330000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^