Lisans - Diş Hekimliği Fakültesi - Diş Hekimliği Fakültesi
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
YDI220 Medical English II Zorunlu 2 3 3
Dersin Amacı
Diş hekimliğindeki temel kavramların ingilizcelerinin öğretilmesi ve konuyla ilgili alıştırmalar
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. DENİZ İPEK ÇEKDERİ
Öğrenme Çıktıları
1 Bu dersi alan öğrenciler, diş hekimliğindeki temel kavramların ingilizce karşılıklarını öğrenmektedirler.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Tıbbi terimlerde temel parçalar-Kökler
2 Tıbbi terimlerde temel parçalar-Kökler
3 Tıbbi terimlerde temel parçalar-Ön ekler
4 Tıbbi terimlerde temel parçalar-Ön ekler
5 Tıbbi terimlerde temel parçalar-Son ekler
6 Tıbbi terimlerde temel parçalar-Son ekler
7 Çalışma haftası
8 1. arasınav haftası
9 Temel anatomi terimleri
10 Temel anatomi terimleri
11 Temel anatomi terimleri
12 Çeviri alıştırmaları
13 Çeviri alıştırmaları
14 Çeviri alıştırmaları
15 Çeviri alıştırmaları
16 Çeviri alıştırmaları
17 Çeviri alıştırmaları
18 Çeviri alıştırmaları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DENE
Recent literature
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav2100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 3 14 42
Toplam 6 28 84
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^