Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Bilgi ve Belge Yönetimi
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
IST106 İstatistik Zorunlu 1 2 4
Dersin Amacı
Bu ders istatistik alanında temel bilgilerin, kavramların ve uygulamaların Bilgi -Belge Yönetimi biliminin gereksinimlerine yönelik olarak incelenmesi ve yorumlanmasını kapsamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. HAMZA KANDUR
Öğrenme Çıktıları
1 Bilgi ve belge yönetimi araştırmalarında istatistiksel yöntemleri seçebilir ve bu yöntemleri uygular.
2 Temel istatistik ölçümleri hakkında bilgi sahibi olur ve uygular.
3 Veri türleri, toplama yöntemleri ve veri ölçme düzeyleri hakkında bilgi sahibi olur.
4 İstatistik ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 İstatistiğe Giriş, Temel Kavramlar: Bilim Olarak İstatistik, Ölçme, Deneysel Birim, Değişken, Yığın
2 Temel Kavramlar:Betimsel İstatistik, Parametre, Örnek, İstatistik, Örnekleme, Tesadüfi Örnek, Tümevarımsal İstatistik
3 "Veri Türleri ve Veri Toplama Yöntemleri: Ölçü Birimi Bakımından Veri, Zaman Bakımından Veri, Ölçek Bakımından Veri, Veri Ölçme Düzeyleri
4 "Veri Toplama Yöntemleri: Veri Toplama Araçları ve Teknikleri, Örnekleme Yöntemleri
5 Verilerin Düzenlenmesi ve Sunulması: Rastgele Değişken, Frekans Dağılımı, Frekans Analizi, Histogram, Grafikler, Tanımlayıcı İstatistikler
6 Merkezi Eğilim Ölçüleri: Aritmetik Ortalama, Harmonik Ortalama, Geometrik Ortalama, Mod, Medyan
7 Dağılım Ölçüleri :Ortalama Sapma, Standart Sapma
8 Olasılık Kuramı ve Olasılık Dağılımları
9 Çalışma Haftası
10 Ara sınav
11 Varyans ve Standart Sapma
12 Regresyon Analizi
13 Korelasyon Analizi
14 Bazı Paremetrik Olmayan Yöntemler
15 Bilgi-Belge Yönetimi Araştırmalarında İstatistiksel Yöntem Seçimi ve Uygulamalar
16 Bilgisayar Uygulamalı İstatistik: SPSS 16.0
17 Çalışma Haftası
18 Final Haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İstatistik / M. Akif Bakır , Celal Aydın. Ankara : Nobel Yayın Dağıtım, 2006.
İstatistik: temel kavramlar ve uygulamalar / Münevver Turanlı, Selahattin Güriş, Aydın Ayaydın. İstanbul : M.Ü. Nihad Sayar Eğitim Vakfı, 1993
İstatistik: yöntemler ve uygulamalar / Hüsnü Arıcı. Ankara : Meteksan, 1997
Uygulamalı İstatistik/ Şanslı Baskan. İzmir: Ege Üniversitesi, 1993
Uygulamalı Temel İstatistik Yöntemler/Özkan Ünver, Hamza Gamgam. Ankara : Seçkin, 2006.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Okuma, yazma, dinleme
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 6 6
Final Sınavına Hazırlanma 1 6 6
Toplam 6 54 68
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^