Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Bilgi ve Belge Yönetimi
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
BBY121 Osmanlı Türkçesi I Zorunlu 1 1 5
Dersin Amacı
Basit düzeyde Osmanlıca basılı edebi eserleri okur ve anlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. TALİP MERT
Öğrenme Çıktıları
1 Öğrenci basit düzeyde Osmanlıca basılı metinleri okumaya başlar (PÇ 5).
2 Öğrenci Osmanlıca dil özelliklerini öğrenir (PÇ 7).
3 Öğrenci Osmanlıca yazı özelliklerini öğrenir (PÇ 5, 7)
4 Öğrenci basit imla kurallarını öğrenir (PÇ 5)
5 Öğrenci Osmanlıca harfleri öğrenir (PÇ 5)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Harfler
2 Harflerin Bitişmeleri
3 Yazı Çeşitleri
4 İsim
5 Masdar
6 Mücderred Sülasi Masdarlar
7 Çalışma Haftası
8 Vize Haftası
9 Mimli Masdarlar
10 Mezidünfih Masdarlar
11 İsm-i Fail
12 Sülasilerin ve Mezidünfihlerin İsm-i failleri
13 İsm-i Meful
14 Sülasilerin ve Mezidünfihlerin İsm-i mefulleri
15 Sıfat-ı Müşebbehe, Mübalaga-i fail
16 Çalışma Haftası
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Oğuz Mustafa, "Osmanlı Arşivcilik Tarihi İle İlgili Belgeler", y.y., İstanbul 2008.
Timurtaş Faruk, "Osmanlı Türkçesine Giriş", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları, İstanbul 1986.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ödev, Metin okuma
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Toplam60
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 6 6
Final Sınavına Hazırlanma 1 6 6
Toplam 6 54 68
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^