Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Bilgi ve Belge Yönetimi
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
BBY223 Osmanlı Paleografyası I Zorunlu 2 3 4
Dersin Amacı
Osmanlı bürokrasisinde kullanılan yazı türlerini okur ve anlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. TALİP MERT
Öğrenme Çıktıları
1 Osmanlı diplomatiği hakkında genel kültür edinir. (PÇ 5)
2 Tarihi belgelerin metin analizini yapmayı öğrenir. (PÇ7)
3 Tarihi belgelerin devirlere göre özelliklerini öğrenir. (PÇ 5)
4 Belgeleri diplomatik açıdan değerlendirme becerisi kazanır. (PÇ5, 7)
5 Resmi belgeleri okuma, anlama ve yorumlama yeteneği kazanır. (PÇ5)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Yazı Çeşitleri
2 Rika Harfler
3 Talik Harfler
4 Nesih Harfler
5 Sülüs Harfler
6 Divani Harfler
7 Siyakat Harfler
8 Ara Sınav
9 Osmanıca Belge Türleri- Metin Okuma
10 Osmanıca Belge Türleri- Metin Okuma
11 Osmanıca Belge Türleri- Metin Okuma
12 Osmanıca Belge Türleri- Metin Okuma
13 Osmanıca Belge Türleri- Metin Okuma
14 Osmanıca Belge Türleri- Metin Okuma
15 Osmanıca Belge Türleri- Metin Okuma
16 Osmanıca Belge Türleri- Metin Okuma
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Oğuz Mustafa, "Osmanlı Arşivcilik Tarihi İle İlgili Belgeler", y.y., İstanbul 2008.
Timurtaş Faruk, "Osmanlı Türkçesine Giriş", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları, İstanbul 1986.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Metin okuma
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Toplam60
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 8 8
Final Sınavına Hazırlanma 1 8 8
Toplam 6 44 72
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^