Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Bilgi ve Belge Yönetimi
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
BBY224 Osmanlı Paleografyası II Zorunlu 2 4 4
Dersin Amacı
Divan-ı hümayunda üretilmiş olan belgeleri okuma kabiliyeti kazanır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. TALİP MERT
Öğrenme Çıktıları
1 Osmalı diplomatiği hakkında bilgi edinir. (PÇ7)
2 Yazı türleri hakkında bilgi edinir. (PÇ5)
3 Belgelerin transkripsiyonunu hazırlar ve güncel dile aktarır.(PÇ5)
4 Tarihi belgelerin içerik analizini yapmayı öğrenir. (PÇ7)
5 Divani yazı türlerini okumayı öğrenir. (PÇ5)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Osmanlıca Belge Türleri- Metin Okuma
2 Osmanlıca Belge Türleri- Metin Okuma
3 Osmanlıca Belge Türleri- Metin Okuma
4 Osmanlıca Belge Türleri- Metin Okuma
5 Osmanlıca Belge Türleri- Metin Okuma
6 Osmanlıca Belge Türleri- Metin Okuma
7 Osmanlıca Belge Türleri- Metin Okuma
8 Ara Sınav
9 Osmanlıca Belge Türleri- Metin Okuma
10 Osmanlıca Belge Türleri- Metin Okuma
11 Osmanlıca Belge Türleri- Metin Okuma
12 Osmanlıca Belge Türleri- Metin Okuma
13 Osmanlıca Belge Türleri- Metin Okuma
14 Osmanlıca Belge Türleri- Metin Okuma
15 Osmanlıca Belge Türleri- Metin Okuma
16 Osmanlıca Belge Türleri- Metin Okuma
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Oğuz Mustafa, "Osmanlı Arşivcilik Tarihi İle İlgili Belgeler", y.y., İstanbul 2008.
Timurtaş Faruk, "Osmanlı Türkçesine Giriş", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları, İstanbul 1986.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Metin okuma
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Toplam60
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 8 8
Final Sınavına Hazırlanma 1 8 8
Toplam 6 44 72
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^