Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Bilgi ve Belge Yönetimi
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
BBY433 Özel Arşivler Zorunlu 4 7 3
Dersin Amacı
Özel arşivlerin korunması, entelektüel olarak denetim altına alınması ve erişilebilir kılınmaları hakkında detaylı bilgi sahibi olurlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. AHMET OĞUZ İCİMSOY
Öğrenme Çıktıları
1 Özel arşivleri düzenleme becerisi elde ederler. (PÇ 8)
2 Türkiye’deki özel arşivler ile ilgili genel sorunlar hakkında bilgi sahibi olur ve çözüm önerileri üretir. (PÇ 1, 2, 3)
3 Özel arşiv malzemelerinin tanımlanması hakkında detaylı bilgi sahibi olur. (PÇ 8)
4 Özel arşiv türleri hakkında detaylı bilgi sahibi olur. (PÇ 1, 2, 3)
5 Özel arşiv terminolojisi hakkında detaylı bilgi sahibi olur. (PÇ 1, 6)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Özel arşivlerle ilgili tüm arşivcilik faaliyetleri ele alınmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Terminoloji
2 Özel arşiv türleri
3 Özel arşivlerin oluşumları (sağlama-bağış)
4 Özel arşiv politikalarının belirlenmesi
5 Sağlama sorunları
6 Düzenleme
7 Özel arşiv malzemelerinin tanımlanması
8 Çalışma haftası
9 Arasınav
10 Özel arşiv malzemelerinin tanımlanması
11 Araştırma araçları
12 Toplu katalog çalışmaları ve özel arşivler için önemi
13 Özel arşivlerle ilgili mevzuat
14 Arşiv inceleme gezisi
15 Arşiv inceleme gezisi
16 Türkiye'de özel arşivlerle ilgili genel sorunlar ve çözüm önerileri
17 Çalışma Haftası
18 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Aren, Tülin. “Özel arşivler ve kamu arşivleriyle ilişkileri”. I.Milli Arşiv Şurası (20-21 Nisan 1998 Ankara) Tebliğler-Tartışmalar Ankara: DAGM, 1998. 523-541.
Ataman, Bekir Kemal. "Özel arşivler". İskenderiye Yazıları 4(9) 1997. http://www.archimac.org/BKACV/Articles/Ozl_Ars.spml [29.08.2006]
İcimsoy, A.Oğuz. "Türkiye’de Tarih Araştırmaları ve Özel Arşivler". XV.Türk Tarih Kongresi (11-15 Eylül 2006-Ankara)’ne sunulan bildiri.
Seton, Rosemary E. The Preservation and Administration of Private Archives: A RAMP Study. (PGI-84/WS/6). Paris, UNESCO, 1984. 68 p.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Okuma, yazma, dinleme
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Toplam60
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Toplam 6 48 76
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^