Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Bilgi ve Belge Yönetimi
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
BBY427 Arşivcilik Literatürü I Zorunlu 4 7 5
Dersin Amacı
Arşivcilik literatürünü oluşturan kaynaklar ve yazarları hakkında detaylı bilgi sahibi olunur.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. BURÇAK ŞENTÜRK
Öğrenme Çıktıları
1 Arşivleme süreci hakkında uygulamaya yönelik bilgi sahibi olur.
2 Arşivcilik ile ilgili temel bilgi kaynakları hakkında bilgi sahibi olur.
3 Arşivcilik tarihi ile ilgili yayınlar hakkında detaylı bilgi sahibi olur.
4 Arşivcilik alanında önemli yeri olan yazarlar, arşivciler hakkında detaylı bilgi sahibi olur.
5 Arşivcilik literatürü ile ilgili detaylı bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Arşivcilik literatürü
2 Arşivcilik literatürü
3 Arşivcilik literatürü
4 Arşivcilik literatürü
5 Arşivcilik alanında önemli yeri olan yazarlar, arşivciler
6 Arşivcilik alanında önemli yeri olan yazarlar, arşivciler
7 Arşivcilik alanında önemli yeri olan yazarlar, arşivciler
8 Arasınav
9 Arşivcilik alanında önemli yeri olan yazarlar, arşivciler
10 Arşivcilik alanında önemli yeri olan yazarlar, arşivciler
11 Arşivcilik tarihi ile ilgili yayınlar
12 Arşivcilik tarihi ile ilgili yayınlar
13 Arşivcilik tarihi ile ilgili yayınlar
14 Arşivcilik tarihi ile ilgili yayınlar
15 Arşivcilik tarihi ile ilgili yayınlar
16 Çalışma Haftası
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Arşiv İdaresi, T.R. Schellenberg, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
Hilary Jenkinson, A Manual of Archive Administration, London: Percy Lund, Humphries and Co., 1965
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Okuma, dinleme, konuşma
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Toplam60
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Toplam 8 62 104
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^