Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Bilgi ve Belge Yönetimi
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
BBY432 Cumhuruiyet Dönemi Devlet Teşkilatı II Zorunlu 4 8 4
Dersin Amacı
Devlet teşkilat yapısı ile arşivcilik arasındaki ilişkileri hakkında bilgi sahibi olma, kurumsal tarih yazımında çeşitli ip uçlarının nasıl elde edilebileceğini anlama ve uygulama kabiliyeti kazanır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. AHMET OĞUZ İCİMSOY
Öğrenme Çıktıları
1 Devlet arşivlerinde çalışma becerisi edinir (PÇ 9, 11, 14)
2 Kamu kurumlarını tanır (PÇ 9, 11, 14)
3 Çeşitli belgelerin diplomatik ve hukuki farklılıklarının analizini yapar. (PÇ7)
4 Teşkilatların ürettiği belgelerin neler olduğunu öğrenir (PÇ 7)
5 Kurumlar arası ilişkiler hakkında bilgi sahibi olur. (PÇ11, 14)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Devlet teşkilatı-arşiv ilişkisi bağlamında organizasyon tarihi ve yapıları ele alınmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ, CUMHURBAŞKANLIĞI
2 BAŞBAKANLIK, ADALET BAKANLIĞI
3 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
4 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, MALİYE BAKANLIĞI
5 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANLIĞI
6 SAĞLIK BAKANLIĞI, ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
7 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
8 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI, ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
9 Çalışma Haftası
10 Ara sınav
11 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
12 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI, DANIŞTAY, SAYIŞTAY
13 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ /TÜBİTAK BAŞKANLIĞI
14 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI, MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ
15 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GNL.MD.
16 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ, TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
17 Çalışma Haftası
18 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İlber Ortaylı. Türkiye idare tarihine giriş. Ankara, Turhan Kitabevi. 1996.
İsmet Giritli. Türkiye'nin idari yapısı. İstanbul, Der Yayınları. 1993.
Muzaffer Sencer. Türkiye'nin yönetim yapısı. İstanbul, Alan Yayıncılık. 1986.
T.C.Devlet Teşkilatı Rehberi. TODAİE, various dates.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ön hazırlık, Sunum, Seminer
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Toplam60
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 8 8
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Araştırma Sunumu 1 5 5
Toplam 8 65 93
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^