Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Bilgi ve Belge Yönetimi
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
BBY105 Belge Yönetimi I Zorunlu 1 1 6
Dersin Amacı
Kurumlarda bulunan elektronik ve kağıt ortamlardaki belgelerin yönetim süreci hakkında bilgi sahibi olunur.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. AHMET OĞUZ İCİMSOY
Öğrenme Çıktıları
1 Dosya tasnif planını uygulayabilir. (PÇ 3, 10)
2 Dosya tasnif plânı hazırlayabilir. (PÇ 3, 10)
3 Vaka ve konu dosyalaması ve dosya türleri hakkında detaylı bilgi sahibi olur. (PÇ 3, 10)
4 Yazışma standartlarını kavrar. (PÇ 3, 10)
5 Belge yönetimi fonksiyonları hakkında detaylı bilgi sahibi olur. (PÇ 3, 10)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Belge yönetimi kavramı ve içeriği işlenmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Ders kaynakları, evrak yönetimi prosedürleri ve Türkiye'deki uygulamalar hakkında genel bilgiler
2 Dersin amacının, kapsamının ve temel kavramlarının açıklanması
3 Sistem kavramı çerçevesinde evrak yönetimi
4 Belgenin yaşamdöngüsü ve evrak yönetimi sürecinin fonksiyonlarına giriş
5 Evrak yönetimi sürecinin fonksiyonları
6 Belgelerin üretim süreci ve türleri anlatılarak örneklerin verilmesi
7 Yazışma standartlarının incelenmesi
8 Ara sınav Haftası
9 Genel değerlendirme
10 Resmî yazışmaya yönelik uygulama
11 Bürolarda evrak akışı ve işlemleri
12 Dosya türleri ve dosylama süreci
13 Konu ve vaka dasyalaması anlatılarak örnek uygulama yapılması
14 Fonksiyon, faaliyet, işlem ve dosya serisi
15 Birim, fonksiyon ve evrak envanter formu konusunun anlatılması ve formların geliştirilmesi
16 Tasnif plânı geliştirmeye yönelik vaka çalışması
17 Final Haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Belediyelerde Arşiv Yönetimi, Hamza Kandur, REMAK
ISO 15489-1 Information and Records Management, 2001.
Managing Your Organization's Records, Elizabeth Parker, Library Association Publishing
Professional Records and Information Management, Jaffrey R. Stewart ve Nancy M. Melesco, Glencoe McGraw-Hill
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, 2004
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Okuma, yazma, dinleme, derse aktif katılımı ödüllendirme, konuşma
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Toplam60
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 4 14 56
Ara Sınav Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlanma 1 15 15
Toplam 9 58 128
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^