Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Bilgi ve Belge Yönetimi
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
BBY106 Belge Yönetimi II Zorunlu 1 2 6
Dersin Amacı
Belge yönetimi sürecinin temel prensiplerini ve uygulamalarını öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. AHMET OĞUZ İCİMSOY
Öğrenme Çıktıları
1 Belge yönetimine yönelik yasal çerçeveyi bilir. (PÇ 3, 10)
2 Elektronik belge yönetimi hakkında detaylı bilgi sahibi olur. (PÇ 3, 10)
3 Tasfiye işlemleri hakkında bilgi sahibi olur. (PÇ 3, 10)
4 Ara depo tasarımını uygulayabilir. (PÇ 3, 10)
5 Arşiv depoları, ara depolar, depolama ekipmanları hakkında detaylı bilgi sahibi olur. (PÇ 3, 10)
6 Saklama plânları hakkında detaylı bilgi sahibi olur. (PÇ 3, 10)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Belge yönetiminin çeşitli unsurları ele alınmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Belge yönetimi süreci
2 Belge yönetimi sürecinin fonksiyonları
3 Dosya tasnif plânları
4 Dosya tasnif plânı hazırlanmasına yönelik uygulama
5 Saklama plânları
6 Saklama plânı hazırlanmasına yönelik uygulama
7 Belge üretimi
8 Ara sınav haftası
9 Genel değerlendirme
10 Dosyalama
11 Belge türleri
12 Arşiv depoları, ara depolar, depolama ekipmanları ve belgelere erişim
13 Tasfiye süreci ve işlemleri
14 Ara depo tasarımına yönelik uygulama
15 Elektronik Belge Yönetimi
16 Yasal çerçeve
17 Final Haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Belediyelerde Arşiv Yönetimi, Hamza Kandur, REMAK
Effective Document Management, Bob Wiggins, Gower Publishing
Elektronik Belge Yönetim Sistem Kriterleri Referans Modeli (v.2.0), Hamza Kandur, Ankara.
Information Resource Management: A Records System Approach, Cicinnati.
Records Management in the Computer Age, T.D. Ve C.A. Lundgren, Boston.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Okuma, yazma, konuşma, derse aktif katılımı ödüllendirme
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Toplam60
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 4 14 56
Ara Sınav Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlanma 1 15 15
Toplam 9 58 128
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^