Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Bilgi ve Belge Yönetimi
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
BBY305 Düzenleme ve Tanımlama I Zorunlu 3 5 4
Dersin Amacı
Arşiv malzemesinin transfer edilmesi, düzenlenmesi, araştırma araçlarının hazırlanması ve MAD arşiv malzemesi standardının uygulanması yetkinlikleri kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. BURÇAK ŞENTÜRK
Öğrenme Çıktıları
1 MAD tanımlama standardını uygulayabilecek seviyeye ulaşır.
2 MAD tanımlama standardı hakkında detaylı bilgi sahibi olur. (PÇ 1)
3 Araştırma araçlarının mantığını kavrar ve araştırma aracı hazırlayabilecek seviyeye ulaşır. (PÇ 7)
4 Arşiv malzemesinin aksesyon işlemlerini bilir ve aksesyon işlemlerini gerçekleştirebilecek yetkinliğe sahip olur. (PÇ 7)
5 Düzenleme ve tanımlama fonksiyonları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur. (PÇ 1,3)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Dersin tanımı ve kaynaklar
2 Düzenleme ve tanımlama ile ilgili prensipler
3 Aksesyon işlemleri
4 Araştırma araçlarının tanımı ve türleri
5 Tanımlama seviyeleri, tanımlamada gözönünde bulundurulması gerekli unsurlar ve tanımlama standartları
6 MAD Standartları
7 MAD Standartları
8 Ara Sınav
9 MAD Standartları
10 MAD Standartları
11 MAD Standartları
12 MAD Standartları
13 MAD Standartları
14 Uygulama
15 Uygulama
16 Çalışma Haftası
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
A Manual of Archival Description, M. Cook ve M. Procter, Aldershot.
Archival Appraisal, Frank Boles, Neal-Schuman Publishers.
Keeping Archives, Ann Pederson, Sydney.
MARC for Archives and Manuscripts, N. Sahli, Chicago.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
okuma, yazma, dinleme, konuşma
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Toplam60
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 3 14 42
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Toplam 8 48 104
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^