Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Bilgi ve Belge Yönetimi
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
BBY405 Saha Çalışması II Zorunlu 4 7 6
Dersin Amacı
Öğrenciler, bilgi ve belge merkezlerinin temel işlevleri hakkında uygulama bilgisine ve becerisine sahip olurlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. BERAT BIRFIN BİR
Öğrenme Çıktıları
1
2 Öğrenciler, kurumsal iş süreçlerini kullanabilmeyi, sahanın gerektirdiği değişimi yönetebilmeyi ve ilgili kişilerle bu konularda müzakere edebilmeyi öğrenirler.(PÇ1,2,7,10)
3 Öğrenciler, bilgi ve belge merkezleri kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılama, halkla ilişkiler ve iletişim konularında bilgi ve beceri kazanırlar. (PÇ 4, 7, 12, 14)
4 Öğrenciler, belgelerin yaşama döngüsü sürecindeki aşamaları uygulayabilir. (PÇ 7)
5 Öğrenciler, bilgi ve belge merkezlerindeki malzemelerin sağlanmasından hizmete sunulmasına kadar olan süreçler hakkında uygulamalı bilgi sahibi olur. (PÇ 1)
6 Öğrenciler, kütüphane, arşiv ve diğer bilgi ve belge merkezlerinin gelişim süreçlerini ve temel işlevleri hakkında bilgi sahibi olur. (PÇ 4)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Evrak Yönetimi, Belge Üretimi
2 Kontrol (Yazışma ve diğer belgelerin hazırlanma aşamasında)
3 Dosyalama
4 Tasnif ve Düzenleme
5 Ara Depoya Devir İşlemleri
6 Evrak Envanteri Hazırlama
7 Katalog ve Veri Tabanı Hazırlanması
8 Ara sınavHaftası
9 Genel değerlendirme
10 Danışma Hizmetleri
11 Saklama ve Ayıklama
12 Kağıtdışı Materyallerin Değerlendirilmesi
13 Depolama
14 Koruma
15 Restorasyon
16 Kütüphane Hizmetleri
17 Final Haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Frank Boles, Archival Apprasial, London 1991.
İsmet Miroğlu, Arşiv ve Arşivcilik Bilgileri, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Dairesi Bakanlığı Yayın No:049. Ankara 1980.
Kenneth A. Megill, Herbert F. Schantz, Document Management: New Technologies fort he Information Services Manager, London 1988.
Mark L. Legnnıck-Hall-Cynthia A. Lengnick-Hall, Bilgi Ekonomisinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Dışbank Kitapları-7, İstanbul 2004.
Peter Emmerson, How to Manage Your Record, Cambridge 1989.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Okuma, yazma, dinleme
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav120
Toplam20
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Toplam60
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 6 6
Final Sınavına Hazırlanma 1 6 6
Proje 1 60 60
Toplam 9 114 156
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^