Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Bilgi ve Belge Yönetimi
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
BBY406 Kariyer Geliştirme Zorunlu 4 8 6
Dersin Amacı
İş hayatına hazırlanmak için mülakat teknikleri, iş başvuru yöntemleri, iletişim yollarını öğrenir, iş dünyasını yakından tanımaya yönelik, ilgili kurumlardan uzmanlarla tanışarak, iş bulmada onlara yol gösterecek kılavuz bilgileri edinir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. BERAT BIRFIN BİR
Öğrenme Çıktıları
1 İlgili alanla ilgili uzman ve profesyonelleri dinleme fırsatı bulur.(PÇ14)
2 Vizyoner bir kariyer planlamasının nasıl yapılması gerektiğini öğrenir(PÇ11)
3 Özgeçmiş hazırlama ve iş ilanlarını anlama, takip ve yorumlama hakkında bilgi sahibi olur(PÇ 14).
4 Bilgi ve belge yönetimi alanında faaliyet gösteren firmaları tanır ve sektörel vizyon kazanır. (PÇ 14).
5 İş görüşmeleri, iş başvuru teknikleri hakkında bilgi sahibi olur (PÇ 14).
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Kariyer planlama nasıl yapılır? Hedef ve kriterlerin belirlenmesi, iş başvuruları, cv hazırlama, mülakat teknikleri gibi konular üzerinde durulmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Bilgi ve belge yöneticiliği açısından piyasa analizi
2 Yapı Kredi Kültür A.Ş. Arşiv çalıışmaları
3 Kriz Yönetimi
4 İşe Alım Politikaları ve Mülakat teknikleri
5 Stres Yönetimi
6 Beden Dilini Etkili Kullanma ve Diksiyon
7 Kurumsal Bilgiyi etkili Kullanma ve BT İlişkisi
8 Ara sınav
9 Arşivleme ve Belge Yönetiim danışmanlığı
10 Genel dğerlendirme
11 Mülakat çalışması
12 Performans Yönetim Modelleri
13 Kariyer Yönetimi ve Planlama
14 İş İlanları ve Özgeçmiş hazırlama
15 Genel değerlendirme
16 Genel değerlendirme
17 Final Haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Archival Strategies and Techniques, Michael, Hill, Sage Publication, Vol.31, 1993
Bilgi Ekonomisinde İnmsan Kaynakları Yönetimi, Mark, Cynthia, Lengnick,Dışbank Yayınları,2004
Bilgi Yönetimi: Akademik Yaklaşımlar, Berat, Bir, Bayraktar, Beta Yayınevi,2006
Geleceğin Toplumunda Yönetim, Peter,Drucker, Hayat Yayınları, 2003
Yönetim ve Organizasyon: Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar, Erol,Eren, 2003, Beta yayınevi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Okuma, yazma, dinleme
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Toplam60
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 1 1
Final Sınavına Hazırlanma 1 1 1
Ev Ödevi 1 1 1
Proje 1 1 1
Toplam 10 46 88
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^