Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Bilgi ve Belge Yönetimi
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
YDI202 Mesleki Yabancı Dil I Zorunlu 2 4 6
Dersin Amacı
Alan içinde kullanılan temel terim ver kavramların kazandırılması. (ÖÇ 6 )
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. LALE OZDEMIR
Öğrenme Çıktıları
1 Uygun kelime seçimi tekniklerini tanır ve uygulayabilir. (PÇ 6)
2 Akademik dilde var olan çeşitli dil kullanımlarını kavrar. (PÇ 6)
3 Arşivcinin tanımı, belge ve kayıt ayrımı hakkındaki literatürü kavrar. (PÇ 6)
4 Sınıf içi atölye çalışmalarıyla takım çalışması uygulayabilir. (PÇ 6, 7)
5 Topluluk içinde konuşmayı başarılı sunum teknikleriyle uygulayabilir. (PÇ 6, 7)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Derse giriş
2 Alandaki güncel terimler I
3 Alandaki güncel terimler II
4 Güncel terimlerle cümle kurmak
5 İngiliz (TNA) Milli Arşiv website’sini kullanmak
6 Arşivci, Belge Yöneticisi ve Kütüphaneci
7 Çalışma haftası
8 Ara-sınav haftası
9 Arşivciliğin temel fonksiyonları
10 Kütüphaneciliğin temel fonksiyonları
11 The British Library website’sini kullanmak
12 Dijital bilgi ve belgeler
13 Sunumlar
14 Sunumlar
15 Dönemin genel değerlendirilmesi
16 Serbest Çalışma
17 Fınal Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Belge Yönetimi ve Arşiv Terimleri Sözlüğü. H. Sekine Karakaş, Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. 2009, Ankara.
Arşivcilik Terimleri Sözlüğü- Dictionary of Archival Terminology. Bekir Kemal Ataman. 1995, Istanbul.
http://www.nationalarchives.gov.uk/
http://www.bl.uk/
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Okuma, konuşma, dinleme
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Toplam60
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 6 6
Final Sınavına Hazırlanma 1 6 6
Toplam 8 68 96
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^