Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Bilgi ve Belge Yönetimi
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
YDI302 İş Hayatı için Yabancı Dil Zorunlu 3 6 6
Dersin Amacı
İş hayatında gerekli olabileceği ön görülen "İş İngilizcesi" olarak kabul gören özel amaçlı bir çalışma yaparak konu hakkında detaylı bilgiye sahip olur. (ÖÇ 6)
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. LALE OZDEMIR
Öğrenme Çıktıları
1 Reformist çalışmaların bildirgeleri üzerinde erek dilde dilsel çalışmalar yapma yetisini kazanır. (PÇ 6)
2 Erek dilde referans listesi oluşturulması hakkında bilgi sahibi olur. (PÇ 6)
3 Türkiye’de ulusal kütüphane kavramının ortaya çıkışı üzerine İngilizce yayınlar hakkında bilgi sahibi olur. (PÇ 6)
4 Arşivsel mirasın korunması, tehditler ve tedbirler hakkındaki mesleki literatürü kavrar. (PÇ 6, 7)
5 Bilgi yönetimi, bilgi ve birikim ayrımı konularındaki İngilizce mesleki literatürü kavrar. (PÇ 6, 7)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Derse giriş ve iş hayatı için güncel terimler
2 İş hayatı için güncel terimlerle cümle kurmak I
3 İş hayatı için güncel terimlerle cümle kurmak II
4 İş hayatı için ‘social networking.’
5 Özgeçmiş ve Başvuru Mektubu Yazımı
6 Mülakatlara Katılma kuralları
7 Mülakatlara Katılma role play
8 Ara sınav
9 Telefonla Görüşme
10 Toplantılara Katılma
11 Bilgilendirici Rapor Yazımı
12 Değerlendirme Raporu Yazımı
13 Grup halinde sunum
14 Grup halinde sunum
15 Dönem Sonu Değerlendirmeleri
16 Çalışma haftası
17 Final sınavı haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Tecer, Meral. İngilizce Meslek Bilgisi: Ekonomi, Maliye İşletme Yönetim, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 1997.
Journal of the Society of Archivists. Çeşitli makaleler. http://www.tandf.co.uk/journals/journal.asp?issn=0037-9816&linktype=offers
http://www.nationalarchives.gov.uk/
http://www.bl.uk/
http://www.linkedin.com/
http://www.monster.co.uk/
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Okuma, dinleme
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Toplam60
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 2 14 28
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Toplam 7 56 98
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^