Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Biyoloji
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
BYL471 Endokrinoloji Zorunlu 4 7 3
Dersin Amacı
Organizmanın en önemli kontrol mekanizmalarından biri olan endokrin sistemin, hormonların ve işlevlerinin öğretilmesidir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. ZAHİDE ULYA NURULLAHOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 Hormon salgılayan organların ve hormonlarının işlevlerinin öğrenilmesi
2 Temel endokrin bezlerin ve hormonlarının işlevlerinin öğrenilmesi
3 Hormonların etki mekanizmalarının öğrenilmesi
4 Hormonların yapılarının ve sentez yollarının öğrenilmesi
5 Organizmanın fonksiyonlarının hormonlar ile düzenlendiğinin öğretilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Endokrin bezlerin ve hormonların tanınması, hormonların etki şekilleri, organizmanın büyüme, gelişme, metabolizma ve üremesi üzerindeki fonksiyonlarının anlaşılmasını kapsamaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Endokrinolojiye giriş
2 Vücut işleyişlerinin kimyasal haberciler ile düzenlenmesi
3 Hormonların kimyasal yapısı
4 Hormonların sentezlenmesi
5 Hormonların etki mekanizmaları
6 Omurgasız hormonları
7 Kontrol merkezi: Hipotalamus
8 Arasınav
9 Hipofiz Hormonları I
10 Hipofiz Hormonları II
11 Tiroid bezinin yapısı ve hormonları
12 Böbreküstü bezi hormonları
13 Pankreas hormonları
14 Paratiroid hormonu
15 Erkek ve kadın üreme hormonları
16 Böbrek ve adipoz dokunun hormon salgılama işlevleri
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Tümer A. Endokrinolojiye Giriş, Meteksan AŞ,n Ankara, 1989
Nation JL Insect Physiology and Biochemistry, CRC Press, Florida, 2002
Scanlon VC and Sanders T. Essentials of Anatomy and Physiology. 5th Ed. F. Davis Company, Philadelphia, 2007
McLaughlin D., Stamford J., White D. Human Physiology (Çeviri Editörü Aktümsek A.), BIOS Instant Notes, Nobel Yayın Dağıtım, 2010
Guyton A.C., Hall J.E. Textbook of Medical Physiology (Çeviri ed. Çavuşoğlu H, Yeğen Çağlayan B.), 11. Basım, Nobel Tıp Kitabevleri, 2007
Hadley M. E. Endocrinology, 4th edition, Prentice - Hall, Inc. USA, 1982
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders anlatımı, slayt gösterimi, beyin fırtınası, sorun çözme, soru-cevap tekniği
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 16 16
Final Sınavına Hazırlanma 1 16 16
Diğer 1 15 15
Toplam 5 61 75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13221110000000000
ÖÇ 23221122100000000
ÖÇ 33222323223333000
ÖÇ 42122323323333000
ÖÇ 52110023322333000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^